Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2002 z dne 13. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2002 z dne 13. 11. 2002

Kazalo

4785. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah, stran 10438.

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah
1. člen
V naslovu in členih »odredbe o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 43/00)«, se beseda »odredba« v različnih sklonih nadomesti z besedo »pravilnik« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 2. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»S tem pravilnikom se določajo tudi predmeti oziroma izobraževalni programi, pri katerih se za strokovne delavce zagotavljajo programi stalnega strokovnega spopolnjevanja.
Predmeti oziroma programi iz prejšnjega odstavka so navedeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen
V 3. členu se točka 1.23 spremeni tako, da se glasi:
»1.23 Predšolska glasbena vzgoja
Učitelj predšolske glasbene vzgoje je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike.
Učitelj predšolske glasbene vzgoje je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz kompozicije, glasbene teorije ali dirigiranja,
– kdor je končal univerzitetni študijski program muzikologije in je pred tem končal glasbeno splošno smer po srednješolskem programu glasba oziroma A-glasbeni stavek glasbene gimnazije ali modul glasbeni stavek glasbene smeri umetniške gimnazije.«.
Točka 1.24 se spremeni tako, da se glasi:
»1.24 Pripravnica oziroma Glasbena pripravnica
Učitelj pripravnice oziroma glasbene pripravnice je lahko,
– kdor je končal univerzitetni študijski program glasbene pedagogike.
Učitelj pripravnice oziroma glasbene pripravnice je lahko tudi,
– kdor je končal univerzitetni študijski program iz kompozicije, glasbene teorije ali dirigiranja,
– kdor je končal univerzitetni študijski program muzikologije in je pred tem končal glasbeno splošno smer po srednješolskem programu glasba oziroma A-glasbeni stavek glasbene gimnazije ali modul glasbeni stavek glasbene smeri umetniške gimnazije.«.
Za točko 1.29 se doda nova točka, ki se glasi:
»1.30 Plesna pripravnica
Učitelj plesne pripravnice je lahko,
– kdor je končal katerikoli univerzitetni študijski program in je pred tem končal srednješolski program ples oziroma D-balet glasbene gimnazije ali modula balet oziroma sodobni ples plesne smeri umetniške gimnazije,
– kdor je končal srednješolski program ples oziroma D-balet glasbene gimnazije ali modula balet oziroma sodobni ples plesne smeri umetniške gimnazije.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-97/2002
Ljubljana, dne 25. oktobra 2002.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.
PRILOGA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. št.  Predmet/Program    Udeleženci programa            Program stalnega strokovnega
                                      spopolnjevanja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1     predšolska glasbena  učitelji predšolske glasbene vzgoje,   program iz didaktike
      vzgoja        ki niso končali univerzitetnega programa predšolske glasbene vzgoje
                 glasbena pedagogika
2     glasbena pripravnica učitelji glasbene pripravnice, ki     program iz didaktike
                 niso končali univerzitetnega programa   glasbene pripravnice
                 glasbena pedagogika
3     plesna pripravnica  učitelji plesne pripravnice oziroma    program iz didaktike
                 baleta in sodobnega plesa         plesne pripravnice
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost