Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002

Kazalo

4776. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev, stran 10407.

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01 in 54/02 – odločba US) izdaja ministrica za kulturo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev
1. člen
Besedilo 2. točke 5. člena pravilnika o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01) se nadomesti z naslednjim besedilom:
“2. Temeljni pravni akt izdajatelja je pravni akt, ki ga sprejme najvišji organ izdajatelja in v katerem poleg prvin svoje organiziranosti in delovanja kot pravnega subjekta ureja tudi vprašanja, ki jih določa zakon o medijih (statut, družbena pogodba, pravila ...)“.
2. člen
Izdajatelj medija, ki je vpisan v razvid medijev na dan uveljavitve tega pravilnika, mora najkasneje v 6 mesecih od njegove uveljavitve, uskladiti temeljni pravni akt iz prejšnjega člena.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-105/01-5
Ljubljana, dne 5. novembra 2002.
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo