Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2002 z dne 25. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2002 z dne 25. 10. 2002

Kazalo

4531. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Instituta "Jožef Stefan" v Ljubljani v javni raziskovalni zavod, stran 9973.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS-I, št. 17/91 in Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00) in 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS-I, št. 8/91) je Vlada Republike Slovenije izdala
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani v javni raziskovalni zavod
1. člen
V odloku o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/92, 65/99 in 71/02) se tretji odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Instituta ima enajst članov, od katerih imenujejo:
1. tri člane Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za znanost;
2. enega člana Univerza v Ljubljani;
3. Institut:
– tri člane iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in razvojnih projektov iz Instituta,
– enega člana iz kolektiva zaposlenih v Institutu;
4. tri člane Gospodarska zbornica Slovenije iz vrst uporabnikov dejavnosti Instituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalne dejavnosti Instituta z gospodarstvom.«.
2. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.«.
3. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-11/2001-5
Ljubljana, dne 15. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost