Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2002 z dne 13. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2002 z dne 13. 9. 2002

Kazalo

3961. Odlok o spremembah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2002, stran 8741.

Na podlagi 3. člena uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 34/02, 48/02 in 61/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2002
1. člen
V odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2002 (Uradni list RS, št. 34/02 in 61/02) se v 2. členu:
4. točka spremeni tako, da se glasi:
“4. proračunska postavka 2430 – ukrep: Komasacije in sanacija nedokončanih komasacij do višine 161,194.989 SIT, in sicer:
– za sprejete obveznosti do 51,347.618 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za komasacije do 63,847.382 SIT,
– za sanacijo nedokončanih komasacij do 45,000.000 SIT,
– za financiranje dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje komasacij do 1,000.000 SIT;“;
9. točka spremeni tako, da se glasi:
“9. proračunska postavka 2429 – ukrep: Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij do višine 139,394.941 SIT, in sicer:
– za sprejete obveznosti do 31,519.092 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za uvajanje razvojnega programa celostnega razvoja podeželja in obnove vasi do 20,000.000 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za namene razvojnih programov podeželja do 16,758.740 SIT,
– za izvajanje programov aplikativnih raziskovalnih nalog in pilotnih projektov, pomembnih za razvoj podeželja do 39,319.000 SIT,
– za izvajanje programov promocije in drugih aktivnosti, pomembnih za razvoj podeželja do 20,907.239 SIT,
– za financiranje dejavnosti na področju priprave strokovnih podlag za pripravo podzakonskih aktov, oziroma priprave ostalih strokovnih vsebin in za delo komisij, potrebnih za izvajanje vertikalnih ukrepov do 10,890.870 SIT;“;
10. točka spremeni tako, da se glasi:
“10. proračunska postavka 2470 – ukrep: Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja – alternativni dohodkovni viri do višine 163,366.000 SIT, in sicer:
– za sprejete obveznosti do 2,289.925 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za namen investicij v turistično ponudbo na kmetiji do 84,576.075 SIT,
– za izvajanje programov za namen aktivne politike zaposlovanja do 76,500.000 SIT.“.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-10
Ljubljana, dne 12. septembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost