Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2002 z dne 1. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2002 z dne 1. 2. 2002

Kazalo

414. Pravilnik o postopkih za izdajo dovoljenj za promet s prepovedanimi drogami, stran 709.

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št.108/99 in 44/00) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o postopkih za izdajo dovoljenj za promet s prepovedanimi drogami
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek izdajanja dovoljenj za promet s prepovedanimi drogami.
II. DOVOLJENJE ZA PROMET
2. člen
Dovoljenje za promet prepovedanih drog skupine I se izda pravnim in fizičnim osebam ki izpolnjujejo pogoje iz 11. člena zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (v nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
Dovoljenje za izvoz prepovedanih drog skupin II in III se izda pravnim in fizičnim osebam, ki izpolnjuje pogoje iz 11. člena zakona in naslednja pogoja:
1. če se prepovedana droga izvaža za medicinske, veterinarske, učne ali znanstveno-raziskovalne namene;
2. če je zahtevi za dovoljenje za izvoz priloženo uvozno dovoljenje za določeno vrsto in količino prepovedane droge, ki ga je izdal organ države uvoznice.
4. člen
Dovoljenje za uvoz prepovedanih drog skupin II in III se izda pravnim in fizičnim osebam, ki izpolnjuje pogoje iz 11. člena zakona in naslednja pogoja:
1. če se prepovedana droga uvaža za medicinske, veterinarske, učne ali znanstveno-raziskovalne namene;
2. če sta količina in vrsta prepovedanih drog v skladu z letnimi potrebami.
III. POSTOPEK IZDAJE DOVOLJENJ ZA PROMET
5. člen
Vloga za izdajo dovoljenja za izvoz iz 3. člena tega pravilnika se predloži na obrazcu iz Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
6. člen
Vloga za izdajo dovoljenja za uvoz iz 4. člena tega pravilnika se predloži na obrazcu iz Priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
7. člen
Vloga za izdajo dovoljenja za promet prepovedanih drog skupine I mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime oziroma firmo in sedež pravne oziroma fizične osebe, ki želi uvoziti oziroma izvoziti prepovedane droge;
2. ime in sedež tuje firme, od katere se uvozi oziroma izvozi prepovedane droge;
3. mednarodno nelastniško ime prepovedane droge, ki se uvozi oziroma izvozi;
4. količina prepovedane droge;
5. odstotna vsebnost baze prepovedane droge;
6. skupna količina baze prepovedane droge;
7. označba carinarnice, preko katere se uvozi oziroma izvozi prepovedane droge;
8. rok, v katerem bo opravljen uvoz oziroma izvoz prepovedane droge;
9. številka in datum uvoznega dovoljenja in ime organa države uvoznice, ki je izdala dovoljenje;
10. utemeljitev namena uporabe ter podpis odgovornega izvajalca projekta ali učnega procesa ter odgovorne osebe projekta ali učnega procesa.
8. člen
Pravne ali fizične osebe morajo vlogo za dovoljenje za uvoz oziroma izvoz prepovedanih drog predložiti Ministrstvu za zdravje, ki preveri popolnost vloge.
Če je vloga nepopolna, jo mora vlagatelj dopolniti v roku 8 dni.
9. člen
Ministrstvo za zdravje izda dovoljenje najkasneje v tridesetih dneh po prejemu vloge.
10. člen
Dovoljenje za uvoz oziroma izvoz prepovedanih drog neha veljati z dnem, ko je bil opravljen uvoz oziroma izvoz oziroma ko poteče rok, ki je naveden v njem.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko Ministrstvo za zdravje podaljša veljavnost dovoljenja, če pravna ali fizična oseba to zahteva pred iztekom roka.
IV. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5808-5/01-2
Ljubljana, dne 27. oktobra 2001.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti