Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2002 z dne 12. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2002 z dne 12. 7. 2002

Kazalo

3017. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2002, stran 6459.

Na podlagi 3. člena uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 34/02, 48/02 in 61/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi in dopolnitvah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2002
1. člen
V odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunsko leto 2002 (Uradni list RS, št. 34/02) se 3. točka 2. člena spremeni tako, da se glasi:
“3. proračunska postavka 2436 – ukrep: Vzdrževanje akumulacije Vogršček do višine 38,185.690 SIT, in sicer:
– za vzdrževanje objekta akumulacije do 16,500.000 SIT,
– za vzdrževanje glavnega razvoda namakalnega sistema (primar in sekundar), črpališč, razdelilnih postaj in dveh mostov, ki premoščata reko do 21,000.000 SIT,
– za nadzor nad izvedbo vzdrževanih del do 685.690 SIT;“.
Dodata se 16. in 17. točka, ki se glasita:
“16. proračunska postavka 1457 – ukrep Kmetijstvo: Vrtnarski centri – podpora do višine 20,724.287 SIT;
17. proračunska postavka 1474 – ukrep Kmetijstvo: Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov kmetijstva do skupne višine 55,310.704 SIT, in sicer:
– za program napovedi pridelka Prognosfruit do 1,600.000 SIT,
– za program vodenja knjigovodstva na kmetijah do 8,588.424 SIT,
– za spremljanje ekonomskega položaja kmetijstva in živilstva do 45,122.280 SIT.“.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-7
Ljubljana, dne 11. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost