Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002

Kazalo

2626. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar, stran 5557.

Na podlagi 31. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar
1. člen
V pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02) se v 4. členu za besedilom »Sistem za varovanje pred preseganjem tlaka je sistem, ki neodvisno od sistema za regulacije tlaka zagotavlja, da izhodni tlak za regulatorjem tlaka ne preseže predhodno nastavljene vrednosti« doda novo besedilo, ki se glasi:
»Široka potrošnja so odjemalci, ki zemeljski plin uporabljajo v stanovanjskih objektih in tudi v kotlovnicah in poslovnih objektih, kjer za obratovanje in vzdrževanje plinske napeljave ni usposobljenega strokovnega osebja.«.
2. člen
V 9. členu se prvi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Zemeljski plin, dobavljen odjemalcem, mora praviloma vsebovati značilen vonj, ki se ga doseže z dodajanjem odorirnega sredstva. Zemeljski plin, namenjen za široko potrošnjo mora biti odoriran. Količina odorirnega sredstva mora biti tolikšna, da omogoča zaznavanje prisotnosti plina v zraku v količini, večji od petine spodnje eksplozivne vrednosti.
Odorirnega sredstva ni treba dodajati zemeljskemu plinu, ki ni namenjen za široko potrošnjo. Če zemeljski plin ni odoriran, mora biti zagotovljena nadomestna metoda ali sredstvo za ugotavljanje netesnosti na notranji plinski napeljavi odjemalca.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-07-20/00
Ljubljana, dne 6. junija 2002.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost