Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2002 z dne 14. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2002 z dne 14. 6. 2002

Kazalo

2541. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o elementih za oblikovanje odkupne cene kravjega mleka, stran 5314.

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena uredbe o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št. 111/00 in 37/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o elementih za oblikovanje odkupne cene kravjega mleka
1. člen
(vsebina pravilnika)
V pravilniku o elementih za oblikovanje odkupne cene kravjega mleka (Uradni list RS, št. 107/01) se v prvem in drugem odstavku 5. člena, tretji alinei 6. člena in drugi alinei 7. člena pred besedo »odkupni« doda beseda »osnovni«.
2. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-6/01/4
Ljubljana, dne 31. maja 2002.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.