Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2002 z dne 12. 4. 2002

Kazalo

1385. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut, stran 3108.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91, Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00) in 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91) je Vlada Republike Slovenije na 136. dopisni seji dne 5. 4. 2002 sprejela
S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut
1. člen
V sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut (Uradni RS, št. 26/95 in 65/99) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost inštituta se v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) glasi:
– DE/22.110 Izdajanje knjig
– DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.240 Priprava za tisk
– DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
– DE/22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
– G/52.471  Dejavnost knjigarn
– K/73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področu družboslovja
– K/73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
– K/74.140  Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– M/80.302  Visoko strokovno izobraževanje
– M/80.303  Univerzitetno izobraževanje
– M/80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– O/91.120  Dejavnost strokovnih združenj
– O/92.32  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.511  Dejavnost knjižnic
– O/92.521  Dejavnost muzejev«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-17/2002-1
Ljubljana, dne 5. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost