Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2002 z dne 4. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2002 z dne 4. 4. 2002

Kazalo

1217. Sklep o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, stran 2549.

Na podlagi 58. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) je Vlada Republike Slovenije na 132. dopisni seji dne 22. marca 2002 sprejela
S K L E P
o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
I
V Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (v nadaljnjem besedilu: odbor) so imenovani:
– Bojan Kopač, predsednik, predstavnik Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
– Ernest Eöry, član, predstavnik prostovoljnih gasilcev,
– Matjaž Klarič, član, predstavnik prostovoljnih gasilcev,
– Jože Spevan, član, predstavnik poklicnih gasilcev,
– Tomaž Kučič, član, predstavnik poklicnih gasilcev,
– dr. Saša Petriček, članica, predstavnica s področja šolske dejavnosti,
– Milan Hajdukovič, član, predstavnik s področja raziskovalne dejavnosti,
– Mihael Ferlan, član, predstavnik s področja zavarovalniške dejavnosti,
– Igor Vrhovec, član, predstavnik s področja gospodarske dejavnosti.
II
Delo odbora ureja poslovnik.
Odbor sprejme poslovnik po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije.
III
Strokovne in tehnične naloge za odbor opravlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
IV
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (Uradni list RS, št. 22/94, 15/96 in 55/97, 65/97, 43/98 in 8/01).
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 221-00/2001-2
Ljubljana, dne 22. marca 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik