Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2002 z dne 15. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2002 z dne 15. 2. 2002

Kazalo

537. Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., stran 941.

Na podlagi 439. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99 in 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
1. člen
V uredbi o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95, 108/00, 55/01 in 76/01) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
“9. člen
Poslovodstvo mora za posle, ki se nanašajo na:
– sklepanje pogodb v vrednosti nad 150 mio SIT,
– promet z nepremičninami in obremenitve nepremičnin,
– najemanje in dajanje dolgoročnih kreditov ter
– dajanje poroštev,
pridobiti soglasje nadzornega sveta.
Postavitev prokurista in podelitev neomejenih pooblastil je v pristojnosti ustanovitelja, in sicer na predlog poslovodstva in po predhodni seznanitvi nadzornega sveta.“
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-07/2000-10
Ljubljana, dne 7. februarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost