Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002

Kazalo

5718. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil, stran 16062.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil
1. člen
V pravilniku o označevanju hranilne vrednosti živil (Uradni list RS, št. 60/02) se v prvi alinei prvega odstavka 2. člena za besedo “nalepki” doda vejica in besedilo “embalaži, dokumentu, obvestilu, etiketi, obročku ali vratni etiketi, ki spremlja ali se nanaša na živilo”.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se za besedilom “oglaševanju živila” doda vejica in besedilo “razen pri splošnem oglaševanju živil,”.
3. člen
V drugem odstavku 4. člena se pred besedo “lahko” doda besedilo “na predlog Urada za živila in prehrano”.
4. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
“4.a člen
Pogoji za opisno označevanje vsebnosti hranila v živilu so navedeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
Če živilo naravno vsebuje majhne količine hranil, ki se opisno označujejo, ali jih ne vsebuje, se označi z besedilom “(živilo) vsebuje majhne količine (hranila)” ali “(živilo) ne vsebuje (hranila)” (opomba: v oklepaja se vpišeta konkretno ime živila in hranila).”
5. člen
V 2., 7. in 9. členu se za besedo “prilogi” doda številka “1”, v prilogi pa enako za besedo “PRILOGA”.
6. člen
Za prilogo 1 se doda priloga 2, ki se glasi:
7. člen
Živila, ki ne izpolnjujejo pogojev iz pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil, so lahko v prometu do 30. junija 2003 oziroma do konca roka uporabnosti živila.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 020/46/2002
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Soglašam!
mag. Franc But
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano