Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4847. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-C), stran 10117.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. novembra 2001.
Št. 001-22-150/01
Ljubljana, dne 5. decembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TROŠARINAH (ZTro-C)
1. člen
V zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 57/99 in 33/01) se v 32. členu v 1. točki za besedilom: “mednarodnega prometa”, doda besedilo: “in v prostocarinskih prodajalnah na letališčih in pristaniščih, odprtih za mednarodni promet”.
2. člen
V 43. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(2) Trošarina se plačuje v višini:
1. 1.643 tolarjev za 1% prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter piva;
2. 0 tolarjev za en hektoliter mirnega vina;
3. 0 tolarjev za en hektoliter penečega vina;
4. 0 tolarjev za en hektoliter drugih fermentiranih pijač;
5. 15.000 tolarjev za en hektoliter vmesnih pijač;
6. 166.500 tolarjev za 100% prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter etilnega alkohola.”
3. člen
V 51. členu se v četrtem odstavku za besedilom: “S 1. julijem 2001 se trošarina določi v višini 46% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji;” besedilo spremeni tako, da se glasi:
“s 1. januarjem 2002 se trošarina določi v višini 49% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji, s 1. julijem 2002 se trošarina določi v višini 51% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji, s 1. januarjem 2003 se trošarina določi v višini 53% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji, s 1. julijem 2003 se trošarina določi v višini 55% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji in s 1. januarjem 2004 se trošarina določi v višini 57% drobnoprodajne cene najbolje prodajanih cigaret v Sloveniji.”
4. člen
Trošarinski zavezanci za plačilo trošarine za alkoholne pijače in alkohol plačujejo trošarino v skladu s tem zakonom za trošarinske izdelke, ki jih sprostijo v porabo od vključno 1. januarja 2002.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/96-14/14
Ljubljana, dne 27. novembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost