Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2001 z dne 30. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2001 z dne 30. 11. 2001

Kazalo

4766. Uredba o dopolnitvah uredbe o neposrednih plačilih za rejo živali in plemenskih živali ter podporah za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2001, stran 9286.

Na podlagi 5. člena, v zvezi z 12., 17. in 19. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah uredbe o neposrednih plačilih za rejo živali in plemenskih živali ter podporah za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2001
1. člen
V uredbi o neposrednih plačilih za rejo živali in plemenskih živali ter podporah za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2001 (Uradni list RS, št. 70/01 in 76/01) se v prvem odstavku 1. člena za besedno zvezo »pitana na višjo maso,« doda besedna zveza »sofinanciranje nabavne cene sladkorja za krmljenje čebel«.
2. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(sofinanciranje nabavne cene sladkorja za krmljenje čebel)
Namen ukrepa je sofinanciranje sladkorja za krmo čebel.
Upravičenci do sredstev iz tega člena so čebelarji, ki so vpisani v register pri Čebelarski zvezi Slovenije.
Pogoji za uveljavljanje sredstev iz tega člena so:
– čebelar lahko kupi največ 25 kg sladkorja na čebeljo družino,
– čebelar lahko kupi sladkor največ za število čebeljih družin, kot jih ima vpisanih v registru pri Veterinarskem zavodu Slovenije.
Zahtevek vloži za vse čebelarje Čebelarska zveza Slovenije. Zahtevku je potrebno priložiti fotokopije računov o nakupu sladkorja in seznam upravičencev po društvih z navedbo imena in priimka čebelarja, naslova čebelarja, število čebeljih družin in količino nabavljenega sladkorja. Seznam morajo podpisati vsi čebelarji, ki bodo uveljavljali sofinanciranje nabavne cene sladkorja za krmljenje čebel in velja kot pooblastilo vlagatelju.
Zahtevek se vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, v roku od 3. do 10. decembra 2001.
Višina sofinanciranja sladkorja za krmo čebel v letu 2001 znaša 22 SIT/kg sladkorja. Skupna višina sredstev za ta namen je 35,000.000 SIT.
Sredstva za ukrep iz tega člena se zagotavlja s proračunske postavke ministrstva, številka 5536 – Sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu – EKO 0 iz proračuna za leto 2002.
Če skupna višina zahtevka za namen iz tega člena v tekočem letu preseže obseg razpoložljivih sredstev, se lahko višina, določena na kg sladkorja, sorazmerno zmanjša«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-26/2001-3
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti