Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001

Kazalo

4030. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite, stran 7950.

Na podlagi 95. in 96. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
I
V sklepu o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 33/95, 64/95, 11/97, 25/97, 13/99, 48/99) (v nadaljnjem besedilu: sklep) se:
I. točka spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije Marjan Starc,
– za člana Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije se imenuje Bojan Skočir.
II
III. točka se dopolni v naslednjem:
– za člana Štaba Civilne zaščite za Zahodno Štajersko se imenujeta Igor Naraks in Dušan Naglič.
III
V. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se poveljnik Štaba Civilne zaščite za Severnoprimorsko Albin Krapež,
– za poveljnika Štaba Civilne zaščite za Severnoprimorsko se imenuje Boris Lutman,
– razreši se namestnik poveljnika Štaba Civilne zaščite za Severnoprimorsko Boris Lutman,
– za namestnika poveljnika Štaba Civilne zaščite za Severnoprimorsko se imenuje Milan Leban.
IV
VI. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo Igor Vah.
V
VII. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se namestnik poveljnika Štaba Civilne zaščite za Obalno regijo Remigij Kleva,
– za namestnika poveljnika Štaba Civilne zaščite za Obalno regijo se imenuje Zvezdan Božič.
VI
IX. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se namestnik poveljnika Štaba Civilne zaščite za Koroško Silvester Ozimic,
– za namestnika poveljnika Štaba Civilne zaščite za Koroško se imenuje Boris Balant,
– razrešita se člana Štaba Civilne zaščite za Koroško Ivan Praprotnik in Branko Čas,
– za člane Štaba Civilne zaščite za Koroško se imenujejo Silvester Ozimic, Benjamin Kotnik, Dušan Stojanovič in Vinko Uhan.
VII
X. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Notranjsko Miroslav Orel,
– za člana Štaba Civilne zaščite za Notranjsko se imenujeta Darko Muhič in Danjel Cek.
VIII
XI. točka se dopolni v naslednjem:
– za člana Štaba Civilne zaščite za Pomurje se imenujeta Janez Bošnak in Slavko Jauk.
IX
XII. točka se spremeni in dopolni v naslednjem:
– razreši se namestnik poveljnika Štaba Civilne zaščite za Posavje, Branko Zuber,
– za namestnico poveljnika štaba Civilne zaščite za Posavje se imenuje, Sergejo Bizjak.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 810-01/2001-1
Ljubljana, dne 13. septembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik