Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2000 z dne 22. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2000 z dne 22. 9. 2000

Kazalo

3800. Uredba o ustanovitvi zavodov za prestajanje kazni zapora v Republiki Sloveniji, stran 9985.

Na podlagi 204. in 266. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ustanovitvi zavodov za prestajanje kazni zapora v Republiki Sloveniji
1. člen
V Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij se ustanovijo naslednji zavodi za prestajanje kazni zapora:
1. Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje,
2. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni,
3. Zavod za prestajanje kazni zapora Ig,
4. Zavod za prestajanje kazni zapora Koper,
5. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana,
6. Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor.
2. člen
Območja posameznih zavodov za prestajanje kazni zapora se določijo z navodilom o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora, ki ga izda minister, pristojen za pravosodje.
3. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo z delom kazenski poboljševalni zavodi, ustanovljeni z 21. členom zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, Uradni list RS, št. 8/90, 12/92, 58/93, 71/94, 29/95, 10/98, 72/98, 26/99 in 22/00), njihove naloge pa prevzamejo:
1. Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje – naloge Zaporov Celje in Kazenskega poboljševalnega doma za mladoletnike Celje,
2. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni – naloge Kazenskega poboljševalnega doma Dob pri Mirni,
3. Zavod za prestajanje kazni zapora Ig – naloge Kazenskega poboljševalnega doma Ig pri Ljubljani,
4. Zavod za prestajanje kazni zapora Koper – naloge Zaporov Koper,
5. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana – naloge Zaporov Ljubljana,
6. Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor – naloge Zaporov Maribor in Odprtega kazenskega poboljševalnega doma Rogoza – Maribor.
4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prevzame pravice in obveznosti ter delavce, ki so opravljali naloge v kazenskih poboljševalnih zavodih, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, kakor tudi opremo, prostore, inventar, dokumentacijo in arhiv.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 250-01/2000-1
Ljubljana, dne 14. septembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost