Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2000 z dne 26. 5. 2000

Kazalo

2066. Zakon o spremembi zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD-A), stran 5939.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD-A)
Razglašam zakon o spremembi zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. maja 2000.
Št. 001-22-88/00
Ljubljana, dne 19. maja 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O PROIZVODNJI IN PROMETU S PREPOVEDANIMI DROGAMI (ZPPPD-A)
1. člen
V zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99) se v 3. točki drugega odstavka 28. člena za besedo “zakona“ doda vejica in besedilo, ki se glasi: “ki se nanašajo na proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami,“.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“V primeru prekrška iz 33. člena tega zakona, pooblaščene uradne osebe Ministrstva za notranje zadeve in pooblaščene uradne osebe Ministrstva za obrambo zasežejo prepovedane droge ter predlagajo postopek o prekršku “.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 520-03/95-1/8
Ljubljana, dne 11. maja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti