Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2000 z dne 30. 3. 2000

Kazalo

1258. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-E), stran 3545.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-E)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. marca 2000.
Št. 001-22-49/00
Ljubljana, dne 27. marca 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA (ZZVN-E)
1. člen
V zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97 in 43/99) se osmi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
“Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz 1. člena tega zakona tudi otrok, katerega starš je bil ubit zaradi sodelovanja v NOB ali je izgubil življenje v okoliščinah za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja po tem zakonu ali je bil ubit kot talec in tudi oseba, ki je pobegnila pred izgonom na isto okupacijsko ozemlje”.
2. člen
V 16. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Pri uveljavljanju socialno-varstvenih pravic se doživljenjska mesečna renta iz prvega odstavka tega člena ne upošteva pri ugotavljanju premoženjskega cenzusa oziroma zneska skupnih dohodkov, ki je predpisan kot pogoj za pridobitev teh pravic.”
3. člen
Zahtevo za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja – otroka, katerega eden od staršev je bil ubit zaradi sodelovanja v NOB ali je izgubil življenje v okoliščinah za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja po zakonu o žrtvah vojnega nasilja ali je bil ubit kot talec, je mogoče vložiti najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 545-07/93-4/28
Ljubljana, dne 17. marca 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost