Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2000 z dne 7. 1. 2000

Kazalo

20. Odredba o znižanju tarife pristaniških pristojbin oljnih tankerjev z ločenim balastom, stran 31.

Na podlagi 21. člena zakona o lukah (Uradni list SRS, št. 7/77, 21/78 in 29/86) in 13. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99) izdaja minister za promet in zveze
O D R E D B O
o znižanju tarife pristaniških pristojbin oljnih tankerjev z ločenim balastom
1. člen
Ta odredba se nanaša na oljne tankerje, ki:
– prevažajo ločene balastne vode v posebnih ločenih balastnih tankih;
– so namenjeni, prilagojeni, opremljeni in uporabljeni kot oljni tankerji z ločenim balastom, vključujoč oljne tankerje z dvojnim trupom in oljne tankerje alternativne gradnje;
– izpolnjujejo določila Mednarodne konference o izmeritvi ladij, 1969 in
– imajo izmeritveno spričevalo.
2. člen
V tej odredbi imajo posamezni izrazi naslednji pomen:
– “oljni tanker“ je tanker, ki prevaža olje;
– “olje“ pomeni surovo olje, dizelsko gorivo, odpadno olje, naftne derivate in olja, ki so našteta v dodatku I Priloge I Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaženja morja z ladij, 1973/78;
– “ločene balastne vode“ so vode, katere polnimo v ločene balastne tanke, ki so popolnoma ločeni od sistemov tovora in goriva in so namenjeni samo za prevoz balasta;
– “tanker z ločenim balastom“ je tanker, opremljen z ločenimi balastnimi tanki in ima v dodatku mednarodnega spričevala o preprečevanju onesnaženja z oljem jasno označbo, da je tanker z ločenim balastom;
– “oljni tanker z dvojnim trupom“ je tanker z ločenimi balastnimi tanki, grajen v skladu z zahtevami Pravila 13F(3) Priloge I Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaženja morja z ladij, 1973/78;
– “oljni tanker alternativne gradnje“ je tanker z ločenimi balastnimi tanki, grajen v skladu z zahtevami Pravila 13F(4) Priloge I Mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaženja morja z ladij, 1973/78.
3. člen
Oljni tankerji z ločenim balastom, oljni tankerji z dvojnim trupom in oljni tankerji alternativne gradnje plačujejo 17% nižje vse pristaniške pristojbine, vključno s pilotažo in vleko ladij, kot jih plačujejo oljni tankerji iste bruto tonaže, ki niso oljni tankerji z ločenim balastom, oljni tankerji z dvojnim trupom in oljni tankerji alternativne gradnje.
4. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-6/99
Ljubljana, dne 20. decembra 1999.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze