Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1999 z dne 10. 2. 1999

Kazalo

348. Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe ŽIVILSTVO, stran 647.

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe ŽIVILSTVO
1. člen
Na podlagi posebnega dela programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe ŽIVILSTVO (VIŠ), 12. 2. 1997 ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, se predpiše določena smer izobrazbe, ki jo morajo imeti predavatelji višjih šol in drugi strokovni delavci.
2. člen
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj predmeta strokovna terminologija v tujem jeziku je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ustreznega tujega jezika.
2. poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj predmeta poslovno sporazumevanje in vodenje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz komunikologije, ekonomije, organizacije dela, psihologije, pedagogike ali sociologije.
3. ekonomika in menedžment podjetij
Predavatelj predmeta ekonomika in menedžment podjetij je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela ali živilske tehnologije.
4. računalništvo in informatika
Predavatelj predmeta računalništvo in informatika je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike, elektrotehnike ali ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike, elektrotehnike ali ekonomije oziroma visoke strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, elektrotehnike, praktične matematike ali ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, elektrotehnike ali ekonomije.
5. kemija in biokemija
Predavatelj predmeta kemija in biokemija je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kemije, biokemije ali kemijske tehnologije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kemije, biokemije ali kemijske tehnologije oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kemijske tehnologije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kemijske tehnologije.
6. biologija z ekologijo
Predavatelj predmeta biologija z ekologijo je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz biologije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz biologije.
7. mikrobiologija in biotehnologija
Predavatelj predmeta mikrobiologija in biotehnologija je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz mikrobiologije, biologije, veterinarstva, živilske tehnologije ali medicine.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz mikrobiologije, biologije, veterinarstva, živilske tehnologije ali medicine.
8. trženje v živilstvu
Predavatelj predmeta trženje v živilstvu je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije ali živilske tehnologije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije ali živilske tehnologije oziroma študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije.
9. tehnološki procesi in procesna tehnika z varstvom pri delu
Predavatelj predmeta tehnološki procesi in procesna tehnika z varstvom pri delu je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, kemijske tehnologije, kemije ali strojništva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, kemijske tehnologije, kemije ali strojništva oziroma študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe iz varstva pri delu in požarnega varstva, kemijske tehnologije ali strojništva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojništva ali kemijske tehnologije.
10. embalaža in transport v živilstvu
Predavatelj predmeta embalaža in transport v živilstvu je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, kemijske tehnologije, strojništva, organizacije dela ali ekonomije.
11. tehnologija mesa in mesnih izdelkov
12. tehnologija mleka in mlečnih izdelkov
Predavatelj predmetov tehnologija mesa in mesnih izdelkov ter tehnologija mleka in mlečnih izdelkov je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, veterinarstva ali kmetijstva – zootehnike.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, veterinarstva ali kmetijstva – zootehnike oziroma študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – zootehnike.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva.
13. tehnologija rastlinskih živil
14. tehnologija predelave žit
15. tehnologija vina
Predavatelj predmetov tehnologija rastlinskih živil, tehnologija predelave žit ter tehnologija vina je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije ali kmetijstva – agronomije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije ali kmetijstva – agronomije oziroma visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva.
16. živilska kemija z analizo živil
Predavatelj predmeta živilska kemija z analizo živil je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, kemijske tehnologije, kemije ali kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, kemijske tehnologije, kemije ali kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kemijske tehnologije, sanitarnega inženirstva ali kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kemijske tehnologije, sanitarnega inženirstva ali kmetijstva.
17. prehrana in dietetika
Predavatelj predmeta prehrana in dietetika je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije ali medicine.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije ali medicine oziroma visoke strokovne izobrazbe iz sanitarnega inženirstva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gostinstva ali sanitarnega inženirstva.
18. higiena živil in nadzor
Predavatelj predmeta higiena živil in nadzor je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, veterinarstva, medicine ali mikrobiologije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, veterinarstva, medicine ali mikrobiologije oziroma visoke strokovne izobrazbe iz sanitarnega inženirstva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz sanitarnega inženirstva.
19. zakonodaja v živilstvu in zagotavljanje kakovosti
Predavatelj predmeta zakonodaja v živilstvu in zagotavljanje kakovosti je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, ekonomije, kemije, kemijske tehnologije, prava, organizacije dela ali kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, ekonomije, kemije, kemijske tehnologije, prava, organizacije dela ali kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije, kemijske tehnologije, organizacije dela, sanitarnega inženirstva ali kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije, kemijske tehnologije, organizacije dela, sanitarnega inženirstva ali kmetijstva.
20. prehrana z gastronomijo
Predavatelj predmeta prehrana z gastronomijo je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, medicine ali kmetijstva.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz hotelirstva in turizma.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, medicine ali kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz hotelirstva in turizma ter kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali gostinstva.
21. tehnologija velikih kuhinj
Predavatelj predmeta tehnologija velikih kuhinj je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije.
Predavatelj je lahko tudi, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz hotelirstva in turizma.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije ali visoke strokovne izobrazbe iz hotelirstva in turizma.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gostinstva.
22. tehnologija živil živalskega izvora
Predavatelj predmeta tehnologija živil živalskega izvora je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, veterinarstva ali kmetijstva – zootehnike.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, veterinarstva ali kmetijstva – zootehnike oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – zootehnike.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva.
23. tehnologija rastlinskih živil
Predavatelj predmeta tehnologija rastlinskih živil je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije ali kmetijstva – agronomije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije ali kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva – agronomije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva.
24. praktično izobraževanje
Predavatelj predmeta – organizator praktičnega izobraževanja – je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz živilske tehnologije, kmetijstva, kemije, kemijske tehnologije, biologije, mikrobiologije, strojništva, ekonomije ter organizacije dela ali visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva, kemijske tehnologije, strojništva, ekonomije, hotelirstva ali organizacije dela.
3. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z ustreznega področja.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-101/98
Ljubljana, dne 1. februarja 1999.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti