Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/1999 z dne 17. 9. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/1999 z dne 17. 9. 1999

Kazalo

3666. Pravilnik o določitvi obrazca prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, stran 9971.

Na podlagi 2. člena zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD) (Uradni list RS, št. 61/99) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o določitvi obrazca prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje
1. člen
Prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje se vloži na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-12/1 146/99
Ljubljana, dne 10. septembra 1999.
Borut Šuklje l. r.
Minister
za notranje zadeve
PRILOGA

            REPUBLIKA SLOVENIJA

    PROŠNJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STALNO PREBIVANJE

 na podlagi Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav
     naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji

       (ZUSDDD) (Uradni list RS, št. 61/99)

.---------------------------------------------------------------.
. 1. Priimek in ime:                      .
.---------------------------------------------------------------.
. 2. EMŠO:                           .
.---------------------------------------------------------------.
. 3. Priimek pred sklenitvijo zakonske zveze:         .
.---------------------------------------------------------------.
. 4. Spol:                           .
.---------------------------------------------------------------.
. 5. Rojstni kraj (dan, mesec, leto):             .
.---------------------------------------------------------------.
. 6. Rojstni kraj (država, kraj):               .
.---------------------------------------------------------------.
. 7. Državljanstvo:                      .
.---------------------------------------------------------------.
. 8. Poklic:                          .
.---------------------------------------------------------------.
. 9. Kraj, ulica in hišna številka stalnega ali        .
.   začasnega prebivališča oziroma kraja           .
.   prebivanja v Republiki Sloveniji na dan          .
.   23. decembra 1990 oziroma 25. junija 1991:        .
.---------------------------------------------------------------.
. 10. Kraj, ulica in hišna št. začasnega            .
.   prebivališča ali kraja bivanja od 23.12.1990       .
.   oz. 25.6.1991 do sedaj:                  .
.---------------------------------------------------------------.
. 11. Kraj, ulica in hišna številka sedanjega          .
.   prebivališča ali kraja prebivanja:            .
.---------------------------------------------------------------.
. 12. Datum prihoda na območje Republike            .
.   Slovenije:                        .
.---------------------------------------------------------------.
. 13. Dokazila o dejanskem neprekinjenem            .
.   prebivanju:                        .
.---------------------------------------------------------------.
. 14. Vrsta in številka dokumenta o istovetnosti,        .
.   datum izdaje, njegova veljavnost in organ,        .
.   ki ga je izdal:                      .
.---------------------------------------------------------------.
. Priloge:                           .
.---------------------------------------------------------------.
. Datum:                            .
.---------------------------------------------------------------.
. Podpis prosilca:                       .
.---------------------------------------------------------------.

OPOMBA: Za pravilnost podatkov odgovarja prosilec.

    Obrazec naj bo izpolnjen čitljivo in s tiskanimi črkami.

(Obrazec je velikosti / formata / A4).


AAA Zlata odličnost