Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1999 z dne 29. 1. 1999

Kazalo

213. Zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-B), stran 397.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-B)
Razglašam zakon o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. januarja 1999.
Št. 001-22-3/99
Ljubljana, dne 27. januarja 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU (ZKP-B)
1. člen
V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 72/98) se v 82. členu navedba členov “46 do 49“ nadomesti z navedbo členov “49 do 52“.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-01/93-10/52
Ljubljana, dne 19. januarja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost