Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1999 z dne 13. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1999 z dne 13. 7. 1999

Kazalo

2658. Pravilnik o jedilnih oljih, masteh rastlinskega izvora, margarini in majonezi, stran 7183.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o jedilnih oljih, masteh rastlinskega izvora, margarini in majonezi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa minimalne pogoje, ki jih morajo pri proizvodnji in v prometu izpolnjevati jedilna olja, masti rastlinskega izvora, margarina in majoneza (v nadaljnjem besedilu: izdelki).
2. člen
Predpakirani izdelki morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje živil in v skladu s tem pravilnikom.
Izdelki, ki niso predpakirani, morajo biti označeni z imenom izdelka, imenom oziroma firmo in naslovom oziroma sedežem proizvajalca.
3. člen
Dovoljena odstopanja dejanskih količin od označenih količin pri posameznem predpakiranem izdelku so naslednja:
----------------------------------------------------------------
Označena neto prostornina   Največje dovoljeno odstopanje (±)
----------------------------------------------------------------
do 12,5 g                  8%
nad 12,5 g – 50 g              1g
nad 50 g – 2 kg               2%
nad 2 kg – 5 kg              40 g
nad 5 kg – 50 kg              0,8%
nad 50 kg -100 kg             400 g
nad 100 kg                 0,4%
----------------------------------------------------------------
Povprečna neto količina desetih naključno izbranih posamičnih predpakiranj mora biti manjša ali enaka 40% meje dovoljenega odstopanja za označeno količino, navedeno v tabeli iz prejšnjega odstavka.
4. člen
Če je vsebina posamičnega predpakiranega izdelka označena v prostorninskih enotah, je za posamičen predpakiran izdelek dovoljeno odstopanje od označene prostornine pri temperaturi 20 °C ± 1 °C:
----------------------------------------------------------------
Označena neto prostornina  Največje dovoljeno odstopanje (+ / -)
----------------------------------------------------------------
od 0,02 l do 0,1 l                4 ml
nad 0,1 l do 0,2 l                 4%
nad 0,2 l do 0,4 l                8 ml
nad 0,4 l do 1,0 l                 2%
nad 1,0 l do 2,0 l               20 ml
nad 2,0 l                    1,0%
----------------------------------------------------------------
Povprečna neto količina desetih naključno izbranih posamičnih predpakiranj mora biti manjša ali enaka 40% meje dovoljenega odstopanja za označeno količino, navedeno v tabeli iz prejšnjega odstavka.
II. POSEBNE DOLOČBE
5. člen
Izdelki po tem pravilniku so zlasti:
1. jedilna rastlinska olja;
2. jedilne rastlinske masti;
3. margarina;
4. majoneza.
Izdelki iz prejšnjega odstavka ne smejo vsebovati več kot 5% eruka kisline, računano na skupno vsebnost maščobnih kislin v maščobi.
1. Jedilna rastlinska olja
6. člen
Za prehrano ljudi se smejo dajati v promet le jedilna rafinirana rastlinska olja. Bučno, makovo, sezamovo, sončnično in druga jedilna rastlinska olja z navedbo surovine, so lahko tudi kot jedilna nerafinirana rastlinska olja.
7. člen
V odvisnosti od proizvodnih pogojev in vrste surovin so jedilna rastlinska olja zlasti kot:
a) jedilna rafinirana rastlinska olja;
b) jedilna rafinirana rastlinska olja z navedbo surovine;
c) jedilna nerafinirana rastlinska olja;
č) mešanica jedilnih rafiniranih rastlinskih olj in nerafiniranega rastlinskega olja.
8. člen
Pri proizvodnji jedilnih rastlinskih olj se smejo uporabljati naslednji aditivi:
----------------------------------------------------------------
Antioksidanti          Največja dovoljena količina
----------------------------------------------------------------
galati (oktil, propil, dodecil) do 0,01% - posamično ali v
                kombinaciji
----------------------------------------------------------------
butilhidroksitoluol (BHT)    do 0,02% - posamično ali v
                kombinaciji
----------------------------------------------------------------
butilhidroksianisol (BHA)    do 0,02% - posamično ali v
                kombinaciji
----------------------------------------------------------------
citronska kislina in njene
kalijeve, natrijeve in
kalcijeve soli         glede na zahteve tehnologije
----------------------------------------------------------------
vinska kislina in njene
kalijeve, natrijeve in
kalcijeve soli         glede na zahteve tehnologije
----------------------------------------------------------------
tokoferoli, vitamina A in D  glede na zahteve tehnologije,
                razen za nerafinirana olja
----------------------------------------------------------------
askorbil palmitat in askorbil
stearat            glede na zahteve tehnologije,
                razen za nerafinirana olja
----------------------------------------------------------------
a) Jedilna rafinirana rastlinska olja
9. člen
Jedilna rafinirana rastlinska olja so po tem pravilniku izdelki, dobljeni z rafiniranjem ene ali več vrst surovih jedilnih olj (sončničnega, sojinega, repičnega ipd.).
10. člen
Jedilna rafinirana rastlinska olja morajo glede kakovosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so pri temperaturi 200C bistra;
– da imajo zanje značilno barvo;
– da sta okus in vonj pri temperaturi 200C blaga, prijetna in značilna za izdelek, da nimajo tujega vonja ne žarkega vonja in okusa;
– da vsebujejo največ 0,3% prostih maščobnih kislin (kot oleinska);
– da vsebujejo največ 0,2% vode in drugih hlapljivih snovi;
– da vsebujejo največ 50 mg/kg mila (kot Na-oleinata).
b) Jedilna rafinirana rastlinska olja z navedbo surovine
11. člen
Jedilna rafinirana rastlinska olja z navedbo surovine gredo v promet zlasti kot:
1. jedilno rafinirano sončnično olje;
2. jedilno rafinirano sojino olje;
3. jedilno rafinirano repično olje;
4. jedilno rafinirano olje koruznih kalčkov.
12. člen
Jedilno rafinirano sončnično, sojino, repično in olje koruznih kalčkov ter druga jedilna rafinirana olja z navedbo surovine po tem pravilniku so izdelki, dobljeni po ustreznem tehnološkem postopku rafinacije iz surovega sončničnega, sojinega, repičnega in olja koruznih kalčkov ter iz drugih surovin, namenjeni pa so za neposredno porabo in ne smejo vsebovati primesi drugih olj.
13. člen
Jedilna rafinirana rastlinska olja z navedbo surovine morajo glede kakovosti izpolnjevati pogoje, določene v 10. členu tega pravilnika.
14. člen
Poleg pogojev iz 10. člena tega pravilnika, morajo jedilno rafinirano sončnično, sojino, repično in olje koruznih kalčkov, izpolnjevati tudi pogoje, nujne za identifikacijo, in sicer:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identifikacijske značilnosti                 Jedilno rafinirano olje
                ---------------------------------------------------------------------------
                     sončnično    sojino    repično  olje koruznih kalčkov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gostota (200 stopinj C/200 stopinj C)  0,918-0,923  0,919-0,925  0,914-0,918    0,915-0,925
Indeks refrakcije (nD 200C)       1,470-1,479  1,473-1,476   1,472-1,474    1,472-1,476
Jodno število po Hanusu (mgJ2/100g)    117-138    120-135    100-115      118-128
Število umiljenja
(mg KOH/g olja)              182-196    185-195    185-195      185-197
Neumiljive snovi (%)            do 1,5%    do 1,5%    do 2,0%      do 2,0%
Sestava maščobnih kislin (%)
C12: 0                    -       -       -         -
C14: 0                   do 1      do 0,5     do 0,4       -
C14: 1                   do 0,1      -       -         -
C16: 0                    4-7      8-12      4-6        8-12
C16: 1                   do 1      do 0,5      do 1      do 0,6
C18: 0                    1-7      3-6      1-3       0,5-4
C18: 1                   14-50     20-28     50-74       19-35
C18: 2                   47-75     45-60     19-28       50-65
C18: 3                   do 1      4-10      7-11       do 2
C20: 0                   do 1      do 1      do 0,7      do 0,5
C20: 1                   do 0,5     do 1      do 4,3      do 0,4
C20: 2                    -        -      do 0, 5       -
C22: 0                   do 1      do 1      do 0,5      do 0, 5
C22: 1                   do 5,0     do 5, 0     do 5,0      do 5,0
C22: 2                    -       -       do 0, 5       -
C24: 0                   do 0, 5    do 0, 5     do 0, 5      do 0, 2
C24: 1                   do 0, 5     -        -         -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Jedilna nerafinirana rastlinska olja
15. člen
Jedilno nerafinirano rastlinsko olje po tem pravilniku je olje, dobljeno po ustreznem tehnološkem postopku in namenjeno za neposredno uporabo.
16. člen
Nerafinirano bučno olje mora izpolnjevati naslednje pogoje glede kakovosti:
– da je zeleno-rdeče barve;
– da ima značilen vonj in okus, brez tujega in žarkega vonja in okusa;
– da vsebuje največ 3,0% prostih maščobnih kislin (kot oleinska);
– da vsebuje največ 0,4% vode in drugih hlapljivih snovi;
– da znaša peroksidno število največ 10,0 mmol 02/kg.
17. člen
Poleg pogojev iz prejšnjega člena, mora nerafinirano bučno olje izpolnjevati tudi pogoje za identifikacijo, in sicer:
-----------------------------------------------------------------
Identifikacijske značilnosti      Nerafinirano bučno olje
-----------------------------------------------------------------
Gostota (200 stopinj C/ 200 stopinj C)    0,916-0,922
Indeks refrakcije (nd 200 stopinj C)     1,471-1,475
Jodno število po Hanusu (mg J2/100 g)      115-125
Število umiljenja (mg KOH/g)           87-197
Neumiljive snovi (%)               do 1,2
Sestava maščobnih kislin (%)
C12: 0                       -
C14: 0                      do 0,1
C16: 0                      8-13
C16: 1                       -
C18: 0                      5-16
C18: 1                      24-36
C18: 2                      40-58
C18: 3                      do 1,0
C20: 0                      do 1,0
C20: 1                      do 0,5
C22: 0                      do 0,3
-----------------------------------------------------------------
č) Mešanica jedilnih rafiniranih rastlinskih olj in nerafiniranega rastlinskega olja
18. člen
Mešanica jedilnih rafiniranih rastlinskih olj in nerafiniranega rastlinskega olja mora biti v prometu poimenovana z imenom posamezne surovine, ki mešanico sestavlja (npr. mešanica bučnega in rastlinskega olja). Odstotni delež posamezne surovine mora biti naveden v seznamu sestavin.
19. člen
Mešano rafinirano rastlinsko in bučno olje mora ustrezati naslednjim pogojem:
1. da je zeleno-rdeče barve;
2. da ima značilen vonj in okus, brez tujega in žarkega vonja in okusa;
3. da vsebuje največ 2% prostih maščobnih kislin (kot oleinska);
4. da vsebuje največ 0,2% vode in drugih hlapljivih snovi;
5. da znaša peroksidno število največ 5 mmol 02/kg.
2. Jedilne rastlinske masti
20. člen
Jedilne rastlinske masti po tem pravilniku so izdelki, dobljeni po določenem tehnološkem postopku iz ustreznih surovin.
Jedilni rastlinski masti, namenjeni za neposredno porabo sta:
a) rastlinska mast;
b) rastlinsko maslo.
21. člen
Jedilni rastlinski masti sta samo kot predpakirani v embalaži iz materiala, ki zagotavlja, da se kakovost izdelka ohrani, dokler se ne odpre.
22. člen
Pri proizvodnji jedilnih rastlinskih masti se smejo uporabljati naslednji aditivi:
----------------------------------------------------------------
Aditivi          Največja dovoljena količina
----------------------------------------------------------------
BARVILA:
beta karotin       glede na zahteve tehnologije
----------------------------------------------------------------
AROME:
naravne arome in njihovi
umetni ekvivalenti    glede na zahteve tehnologije
----------------------------------------------------------------
EMULGATORJI:
monogliceridi in
digleciridi maščobnih
kislin, lecitin      glede na zahteve tehnologije
----------------------------------------------------------------
KONSERVANSI:
sorbinska kislina ter njene
kalijeve, natrijeve in
kalcijeve soli      do 0,2%
----------------------------------------------------------------
ANTIOKSIDANTI
galati (propil, oktil,
dodecil)         do 0,01% - posamično ali v kombinaciji
butilhidroksitoluol (BHT),
butilhidroksianisol (BHA) do 0,02% - posamično ali v kombinaciji
citronska kislina ter
njene kalijeve, natrijeve
in kalcijeve soli     glede na zahteve tehnologije
vinska kislina ter njene
kalijeve, natrijeve
in kalcijeve soli     glede na zahteve tehnologije
----------------------------------------------------------------
a) Rastlinska mast
23. člen
Rastlinska mast po tem pravilniku je izdelek, dobljen iz jedilnih olj in masti rastlinskega izvora po postopku rafinacije, hidriranja ali drugem ustreznem postopku.
24. člen
Rastlinska mast mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima zanjo značilno barvo;
– da ima blag in prijeten vonj in okus, brez tujega in žarkega vonja in okusa;
– da vsebuje največ 0,2% vode in drugih hlapljivih snovi;
– da vsebuje največ 0,3% prostih maščobnih kislin (kot oleinska).
b) Rastlinsko maslo
25. člen
Rastlinsko maslo po tem pravilniku je izdelek, dobljen iz jedilnih rastlinskih olj in masti z dodatkom aditivov po posebnem postopku kristalizacije. Rastlinsko maslo mora vsebovati najmanj 95% maščobe.
26. člen
Rastlinsko maslo mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je rumene barve;
– da ima izrazit in značilen vonj in okus, brez tujega in žarkega vonja in okusa;
– da vsebuje največ 1,0% prostih maščobnih kislin (kot oleinska);
– da vsebuje največ 1,5% vode in drugih hlapljivih snovi;
– da vsebuje največ 1,0% jedilne soli (NaC1).
3. Margarina
27. člen
Margarina po tem pravilniku je izdelek, dobljen po ustreznem tehnološkem postopku. Ima obliko trdne ali tekoče emulzije tipa vode v olju, ki je izdelana iz trdnih in/ali tekočih rastlinskih in/ali živalskih maščob, ki ne vsebuje več kot 3% mlečnih maščob in ne več kot 90% maščob.
Izraz rastlinska se lahko uporabi le, če izdelek vsebuje do 2% živalskih maščob.
28. člen
Margarina mora imeti zanjo značilno barvo, vonj in okus, brez tujega ali žarkega vonja in okusa.
Vsebnost maščobe brez soli mora znašati vsaj dve tretjini suhe snovi.
29. člen
Pri izdelovanju margarine se lahko kot surovine uporabljajo jedilne masti in olja rastlinskega in živalskega izvora, mleko in mlečni izdelki, kot dodatki pa kakav, čokolada, med, jedilna sol, želatina, vitamini, dovoljeni aditivi ter druge surovine glede na zahteve tehnologije.
30. člen
Pri označevanju je potrebno tudi navesti vsebnost skupne količine maščob izražene v %.
V seznamu sestavin je potrebno označiti % jedilne soli.
31. člen
Margarina se glede na delež maščobe daje v promet kot:
1. margarina;
2. margarina z manj maščob;
3. margarina z malo maščob ali lahka margarina;
4. margarinski namaz.
32. člen
Margarina je izdelek, ki vsebuje najmanj 80% maščob, vendar ne več kot 90%.
33. člen
Margarina z manj maščob je izdelek, ki vsebuje več kot 60% maščob, vendar ne več kot 62%. Označi se lahko tudi kot tričetrt mastna margarina.
34. člen
Margarina z malo maščob ali lahka margarina je izdelek, ki vsebuje več kot 39% maščob, vendar ne več kot 41%. Označi se lahko tudi kot polmastna margarina ali minarina ali halvarina.
35. člen
Margarinski namaz je izdelek, ki ima lahko različno vsebnost maščobe, in sicer:
– več kot 62%, vendar manj kot 80%;
– več kot 41%, vendar ne več kot 60%, ki se lahko označi z manj maščob;
– manj kot 39%, ki se lahko označi kot lahki ali z malo maščob.
V imenu izdelka je potrebno označiti tudi % skupne maščobe.
36. člen
Pri izdelovanju margarine se smejo uporabljati naslednji aditivi:
-----------------------------------------------------------------
Aditivi          Največja dovoljena količin
-----------------------------------------------------------------
BARVILA
karoteni         glede na zahteve tehnologije
-----------------------------------------------------------------
AROME
naravne arome in njihovi
umetni ekvivalenti    glede na zahteve tehnologije
-----------------------------------------------------------------
EMULGATORJI
monogliceridi in
digliceridi maščobnih
kislin          glede na zahteve tehnologije
poliglicerol estri
maščobnih kislin     največ 5 g/kg
monogliceridi in
digliceridi maščobnih
kislin, esterificirani
z organsko kislino
(ocetno, mlečno,
citronsko, vinsko in
 hidroksistearinsko)   največ 5 g/kg
poliglicerol ester,
interesterificiran z
ricinusovo kislino    največ 5 g/kg
estri monogliceridov in
digliceridov ter
dimerzijskih maščobnih
kislin rastlinskih olj
(npr. sojinega olja)   največ 5 g/kg
lecitin          glede na zahteve tehnologije
-----------------------------------------------------------------
KONZERVANSI
sorbinska kislina in
njene kalijeve in
kalcijeve soli       - največ 0,2% pri margarini z
              vsebnostjo maščob manj kot 60%
              - največ 0,1% pri margarini z
              vsebnostjo maščob 60% in več
-----------------------------------------------------------------
ANTIOKSIDANTI
galati (propil, oktil
in dodecil) največ    0,1% posamično ali v kombinaciji
butilhidroksitoluol
(BHT),
butilhidroksianisol (BHA) največ 0,2% posamično ali v kombinaciji
ekstrakti s tokoferolom  glede na zahteve tehnologije
alfa, gama, delta
tokoferol         glede na zahteve tehnologije
askorbilpalmitat,
askorbilstearat      glede na zahteve tehnologije
askorbinska kislina in
njene natrijeve in
kalcijeve soli      glede na zahteve tehnologije
-----------------------------------------------------------------
KISLINE
mlečna kislina ter njene
kalijeve in natrijeve
soli           glede na zahteve tehnologije
citronska kislina ter
njene kalijeve, natrijeve
in kalcijeve soli     glede na zahteve tehnologije
vinska kislina ter njene
kalijeve, natrijeve in
kalcijeve soli      glede na zahteve tehnologije
STABILIZATORJI IN GOSTILA
modificirani škrobi    glede na zahteve tehnologije
guar gumi         glede na zahteve tehnologije
moka iz endosperma
rožičevih pečk      glede na zahteve tehnologije
-----------------------------------------------------------------
4. Majoneza
37. člen
Majoneza in njeni izdelki se izdelujejo glede na uporabljene surovine zlasti kot:
1. majoneza;
2. majoneza z manj in malo maščob;
3. omake in prelivi (dressing).
38. člen
Pri izdelovanju majoneze se lahko uporabljajo naslednji aditivi:
-----------------------------------------------------------------
Aditivi             Največja dovoljena količina
             za majonezo   omake, prelivi, majoneze
                      z manj in malo maščob
-----------------------------------------------------------------
ANTIOKSIDANTI
l-askorbinska kislina
ter njene kalijeve,
natrijeve in kalcijeve
soli največ       0,5 g/kg       največ 0,5 g/kg
askorbil-palmitat    največ 0,5 g/kg   največ 0,5 g/kg
naravni in umetni
tokoferoli        največ 0,2 g/kg   največ 0,2 g/kg
galati (propil, oktil
in dodecil)          -        največ 0,1 g/kg
butilhidroksianizol (BHA)   -        največ 0,1 g/kg
butilhidroksitoluol (BHT)   -        največ 0,1 g/kg
kalcij dinatrijev EDTA   75 mg/kg        75 mg/kg
-----------------------------------------------------------------
BARVILA
karoteni           -        največ 35 mg/kg
anato ekstrakt, bixin,
norbixin           -        največ 5 mg/kg
kurkumin           -        največ 20 mg/kg
-----------------------------------------------------------------
AROME
naravne arome in
njihovi umetni
ekvivalenti          glede na zahteve tehnologije
-----------------------------------------------------------------
KISLINE
mlečna kislina ter
njene natrijeve,
kalcijeve in kalijeve
soli             glede na zahteve tehnologije
klorovodikova kislina     glede na zahteve tehnologije
ocetna kislina ter njene
kalijeve, natrijeve in
kalcijeve soli        glede na zahteve tehnologije
citronska kislina ter
njene kalijeve, natrijeve
in kalcijeve soli glede
na zahteve tehnologije
vinska kislina ter njene
kalijeve, natrijeve in
kalcijeve soli        glede na zahteve tehnologije
-----------------------------------------------------------------
OJAČEVALCI OKUSA
glutaminska kislina, ter
njene natrijeve,
kalcijeve in kalijeve
soli             -        največ 10 g/kg
inozinska kislina ter
njene kalijeve in
natrijeve soli        -       največ 0,5 g/kg
                   posamično ali v kombinaciji
guanilinska kislina
ter njene kalijeve in
natrijeve soli        -
-----------------------------------------------------------------
EMULGATORJI, STABILIZATORJI IN GOSTILA
lecitin            glede na zahteve tehnologije
monogliceridi in
digliceridi maščobnih
kislin, esterificirani   glede na zahteve največ 5 g/kg -
s kakšno izmed
organskih kislin
(ocetno, mlečno,
citronsko)         tehnologije    posamično ali v
                       kombinaciji
saharogliceridi      glede na zahteve  največ 10 g/kg -
              tehnologije    posamično ali v
                       kombinaciji
kalijeve, natrijeve
in kalcijeve soli
alginske kisline        -
agaragar            -
karageni            -      največ 20 g/kg-
                       posamično
                      ali v kombinaciji
guar smola
tragant smola
moka iz rožičevega
jedra              -
gumiarabikum (arabski)     -
pektin             -
metilceluloza          -
karboksimetilceluloza      -
hidroksipropilmetilceluloza   -
metiletilceluloza        -
ksantan             -      največ 5 g/kg
modificirani škrobi:             največ 50 g/kg -
                   posamično ali v kombinaciji
kislinsko obdelani       -
beljeni             -
diškrobglicerol         -
diškrob glicerol,
acetiliran           -
diškrob adipat, acetiliran   -
diškrob glicerol hidroksipropil         -
diškrob fosfat         -
diškrob fosfat, acetiliran   -
diškrob fosfat
hidroksipropil         -
diškrob fosfat, fosfatiran   -
monoškrob fosfat        -
oksidiran škrob         -
škrob acetat          -
hidroksipropil škrob      -
encimsko obdelani škrobi    -
-----------------------------------------------------------------
KONSERVANSI
sorbinska kislina in njene
kalijeve in kalcijeve soli  največ 1g/kg    največ 2 g/kg
              za majoneze z    za izdelke z
               vsebnostjo     vsebnostjo
               maščobe 60%   maščobe manj kot 60%
benzojska kislina in
njene kalijeve, natrijeve
in kalcijeve soli      največ 0,5 g/kg  največ 1 g/kg
               za majonezo z   za izdelke z
               vsebnostjo   vsebnostjo maščobe
               maščobe 60% in  manj kot 60% v
              več v kombinaciji kombinaciji največ
               največ 1 g/kg     2 g/kg
-----------------------------------------------------------------
a) Majoneza
39. člen
Majoneza po tem pravilniku je izdelek v obliki emulzije tipa olja v vodi, izdelana iz rastlinskega olja, rumenjakov oziroma jajc, ocetne ali druge jedilne organske kisline, gorčice, sladkorja, začimb in začimbnih ekstraktov ter drugih dovoljenih dodatkov.
40. člen
Majoneza mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje manj kot 70% jedilnega rastlinskega olja;
– da ne vsebuje manj kot 5% rumenjakov;
– da ima zanjo značilen videz, vonj in okus, brez tujega in žarkega vonja in okusa.
b) Majoneza z manj in malo maščob
41. člen
Majoneza z manj maščob je izdelek, dobljen po ustreznem tehnološkem postopku. Vsebovati mora več kot 45% maščob, vendar ne več kot 70%.
42. člen
Majoneza z malo maščob ali lahka majoneza je izdelek dobljen po ustreznem tehnološkem postopku. Vsebovati mora 45% ali manj maščob.
c) Omake in prelivi (dressing)
43. člen
Omaka po tem pravilniku je izdelek, dobljen iz majoneze, nasekljanih vrtnin in začimb ali začimbnih ekstraktov, dovoljenih aditivov ter drugih surovin glede na zahteve tehnologije.
44. člen
Preliv (dressing) po tem pravilniku je emulgiran ali neemulgiran izdelek, ki se izdeluje iz jedilnega rafiniranega rastlinskega olja in kisa, z jajci ali brez njih ali z jajčnimi izdelki ali brez njih. Pri izdelovanju prelivov (dressing) se smejo uporabljati še naslednji dodatki: jedilna sol (NaCl), hranljiva oglikohidrantna sladila, gorčica, začimbe ali začimbni ekstrakti, organske jedilne kisline, beljakovine rastlinskega izvora, mlečni izdelki, škrob, moka, nasekljane vrnitne ter druge surovine v količini, ki je potrebna, da se dobijo senzorične lastnosti izdelka.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Izdelki, označeni v skladu z določbami pravilnika o kakovosti jedilnih olj in masti rastlinskega izvora ter margarine, majoneze in njim sorodnih izdelkov (Uradni list SFRJ, št. 27/85), so lahko v prometu do 31. 12. 2001.
Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo oziroma dajejo v promet izdelke po določbah tega pravilnika, morajo uskladiti svojo dejavnost s tem pravilnikom do 31. 12. 2001.
46. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o kakovosti jedilnih olj in masti rastlinskega izvora ter margarine, majoneze in njim sorodnih izdelkov (Uradni list SFRJ, št. 27/85).
47. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 305-3/98
Ljubljana, dne 21. junija 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost