Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999

Kazalo

1348. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 1999, stran 3120.

Na podlagi 193.a člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 in 7/93) ter na podlagi podatka Statističnega urada Republike Slovenije v povezavi z zakonom o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z indeksom cen življenjskih potrebščin (Uradni list RS, št. 1/99) izdaja minister za finance Republike Slovenije
O D R E D B O
o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 1999
I
Zneski za odmero davka na dediščine in darila, določeni v 150. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo:
a) II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci)
--------------------------------------------------------------
    Od vrednosti SIT        Znaša davek
    nad     do      SIT    %       SIT
--------------------------------------------------------------
       2,068.914           5
 2,068.914  9,297.238   103.445,82  + 6 nad  2,068.914
 9,297.238 16,534.145   537.145,11  + 7 nad  9,297.238
16,534.145 23,762.468  1,043.728,71  + 8 nad 16,534.145
23,762.468 30,999.375  1,621.994,49  + 9 nad 23,762.468
30,999.375 38,227.698  2,273.316,19  + 10 nad 30,999.375
38,227.698 45,464.604  2,996.148,48  + 11 nad 38,227.698
45,464.604 52,692.928  3,792.208,29  + 12 nad 45,464.604
52,692.928 59,929.836  4,659.607,09  + 13 nad 52,692.928
59,929.836        5,600.404,99  + 14 nad 59,929.836
--------------------------------------------------------------
b) III. dedni red (dedi in babice)
--------------------------------------------------------------
    Od vrednosti SIT        Znaša davek
    nad     do      SIT    %       SIT
--------------------------------------------------------------
       2,068.914           8
2,068.914  9,297.238   165.513,24  + 9 nad  2,068.914
9,297.238  16,534.145   816.062,39  + 10 nad  9,297.238
16,534.145 23,762.468  1,539.753,16  + 11 nad 16,534.145
23,762.468 30,999.375  2,334.868,56  + 12 nad 23,762.468
30,999.375 38,227.698  3,203.297,41  + 13 nad 30,999.375
38,227.698 45,464.604  4,142.979,34  + 14 nad 38,227.698
45,464.604 52,692.928  5,156.146,31  + 15 nad 45,464.604
52,692.928 59,929.836  6,240.394,73  + 16 nad 52,692.928
59,929.836        7,398.300,03  + 17 nad 59,929.836
--------------------------------------------------------------
c) vse druge
--------------------------------------------------------------
    Od vrednosti SIT        Znaša davek
    nad     do      SIT    %       SIT
--------------------------------------------------------------
       2,068.914           11
 2,068.914  9,297.238   227.580,66  + 13 nad  2,068.914
 9,297.238 16,534.145  1,167.262,58  + 15 nad  9,297.238
16,534.145 23,762.468  2,252.798,82  + 17 nad 16,534.145
23,762.468 30,999.375  3,481.613,74  + 19 nad 23,762.468
30,999.375 38,227.698  4,856.626,23  + 21 nad 30,999.375
38,227.698 45,464.604  6,374.573,90  + 23 nad 38,227.698
45,464.604 52,692.928  8,039.062,57  + 25 nad 45,464.604
52,692.928 59,929.836  9,846.143,30  + 27 nad 52,692.928
59,929.836       11,800.108,40  + 30 nad 59,929.836
--------------------------------------------------------------
II
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. in 165. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo za:
a) stavbe
--------------------------------------------------------------
    Od vrednosti SIT        Znaša davek
    nad     do      SIT    %       SIT
--------------------------------------------------------------
       1,081.674          0,10 
 1,081.674  6,009.296    1.081,58 + 0,20 nad  1,081.674
 6,009.296 12,018.589   10.936,78 + 0,30 nad  6,009.296
12,018.589 18,027.885   28.964,66 + 0,45 nad 12,018.589
18,027.885 24,037.179   56.006,39 + 0,65 nad 18,027.885
24,037.179 30,990.789   95.066,91 + 0,85 nad 24,037.179
30,990.789         154.172,60 + 1,00 nad 30,990.789
--------------------------------------------------------------
b) prostore za počitek in rekreacijo
--------------------------------------------------------------
    Od vrednosti SIT        Znaša davek
    nad     do      SIT    %       SIT
--------------------------------------------------------------
       1,081.674          0,20 
 1,081.674  6,009.296    2.163,38 + 0,40 nad  1,081.674
 6,009.296 12,018.589   21.873,81 + 0,60 nad  6,009.296
12,018.589 18,027.885   57.929,57 + 0,80 nad 12,018.589
18.027.885 24,037.179   106.003,93 + 1,00 nad 18,027.885
24,037.179 30,990.789   166.096,85 + 1,25 nad 24,037.179
30,990.789         253.017,08 + 1,50 nad 30,990.789
--------------------------------------------------------------
c) poslovne prostore
--------------------------------------------------------------
    Od vrednosti SIT        Znaša davek
    nad     do      SIT    %       SIT
--------------------------------------------------------------
       1,081.674          0,15
 1,081.674  6,009.296    1.622,12 + 0,35 nad  1,081.674
 6,009.296 12,018.589   18.869,27 + 0,55 nad  6,009.296
12,018.589 18,027.885   51.920,27 + 0,75 nad 12,018.589
18,027.885 23,238.800   96.990,08 + 1,00 nad 18,027.885
23,238.800         149.099,29 + 1,25 nad 23,238.800
--------------------------------------------------------------
d) plovne objekte dolžine od 8 do 9 metrov 19.744 SIT, za vsak nadaljnji meter 7.728 SIT.
III
Vrednost dobitka, do katerega se davek od iger na srečo ne plačuje, določena v 169. členu zakona, se v 1998. letu valorizira tako, da znaša 30.905 SIT.
IV
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o valorizaciji zneskov za odmero po zakonu o davkih občanov za leto 1999 (Uradni list RS, št. 86/98, 7/99).
V
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-115/99
Ljubljana, dne 13. aprila 1999.
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost