Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

551. Zakon o spremembi zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO-A), stran 1025.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO-A)
Razglašam zakon o spremembi zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 9. februarja 1999 in o njem ponovno odločal na seji 24. februarja 1999.
Št. 001-22-9/99
Ljubljana, dne 25. februarja 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
o spremembi zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO-A)
1. člen
V zakonu o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98 in 72/98 – odločba US) se 57. člen spremeni tako, da se glasi:
“Če do 31. 7. 1999 pooblaščenim investicijskim družbam ni ponujeno premoženje, ki zadošča za izpolnitev obveznosti Republike Slovenije iz ZZSPID, pridobijo pooblaščene investicijske družbe pravico iz 5. člena ZZSPID do višine neponujenega premoženja.”
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 300-01/97-27/11
Ljubljana, dne 24. februarja 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost