Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1996 z dne 27. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1996 z dne 27. 9. 1996

Kazalo

3138. Pravilnik o študijskem koledarju v višjih strokovnih šolah, stran 4538.

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o študijskem koledarju v višjih strokovnih šolah
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja razporeditev izobraževanja, izobraževanja proste dneve, trajanje in razporeditev počitnic za študente višjih šol ter razporeditev letnega dopusta in strokovnega izpopolnjevanja za predavatelje višjih šol in drugih strokovnih delavcev.
II. ŠTUDIJSKO LETO
2. člen
Študijsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta naslednje leto in se deli na zimski in poletni semester.
Študentje višjih šol imajo zimske in poletne počitnice, ki skupno trajajo najmanj osem tednov.
3. člen
Predavanja, vaje in seminarji ter praktično izobraževanje se v študijskem letu razporedijo v največ 42 tednih.
Tedenska obveznost študenta višje šole po izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe obsega največ 25 ur predavanj, vaj in seminarjev in ne več kot 35 ur vseh oblik izobraževalnega dela.
Med počitnicami se ne izvajajo predavanja, vaje in seminarji ter praktično izobraževanje.
4. člen
Ura predavanj, vaj in seminarjev traja 45 minut, ura praktičnega izobraževanja pa 60 minut.
III. IZOBRAŽEVANJA PROSTI DNEVI
5. člen
Izobraževanja prosti dnevi so:
– z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi,
– počitnice in nedelje,
– sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom višje strokovne šole drugače določeno,
– en dan za sistematične zdravstvene preglede študentov višjih šol,
– ravnateljev dan.
IV. DOPUSTI
6. člen
Predavatelji višjih šol in drugi strokovni delavci izrabijo letni dopust med počitnicami.
Razporeditev strokovnega izpopolnjevanja predavateljev višjih šol in drugih strokovnih delavcev se opredeli z letnim delovnim načrtom višje strokovne šole.
Za vsakega strokovnega delavca je treba med počitnicami načrtovati najmanj 2 dni strokovnega izpopolnjevanja.
Strokovno izpopolnjevanje se lahko načrtuje tudi na proste sobote.
V. IZVAJANJE PRAVILNIKA
7. člen
Ravnatelj višje strokovne šole na predlog študijske komisije do konca meseca maja z letnim delovnim načrtom določi študijski koledar šole za naslednje študijsko leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za šolstvo.
8. člen
Višja strokovna šola lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo, odstopi od posameznih določb tega pravilnika, če je to potrebno zaradi izrednih okoliščin ali drugih utemeljenih razlogov, ne more pa začeti s študijskim letom pred 1. septembrom.
9. člen
Če višja strokovna šola zaradi razlogov iz prejšnjega člena v času, ki je določen s študijskim koledarjem, ne more izvesti predpisanega programa, ga mora izvesti na način in v roku, ki ga določi minister, pristojen za šolstvo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ne glede na določbo iz 7. člena tega pravilnika za študijsko leto 1996/97 ravnatelj višje strokovne šole določi študijski koledar šole do 30. oktobra 1996.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 125-3/96
Ljubljana, dne 24. septembra 1996.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost