Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 6. 10. 1995

Kazalo

2660. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, stran 4619.

A N E K S
h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
1. člen
Za 89. členom kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije se doda nov 89.a člen, ki se glasi:
“Za stalno in neposredno delo z varovanci v javnih socialnovarstvenih zavodih, ki zagotavljajo institucionalno varstvo v posebnih socialnovarstvenih zavodih, socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje in varstvenodelovnih centrih, pripada delavcu dodatek k osnovni plači:
– za delo z osebami z lažjo motnjo v duševnem razvoju, z motnjami vida, sluha, govora ter z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju v višini 10%,
– za delo z osebami z zmerno motnjo v duševnem in telesnem razvoju v višini 16%,
– za delo z osebami s težjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju v višini 20%,
– za delo z osebami s težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju v višini 25%.
Dodatek iz prejšnjega odstavka delavcu pripada, če nima zaradi tega povišanega količnika osnovne plače.
Javne socialnovarstvene zavode in delovna mesta, na katerih se obračunava dodatek iz prvega odstavka tega člena, določi minister, pristojen za socialno varstvo.”
2. člen
Aneks začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 551-005/95
Ljubljana, dne 29. septembra 1995.
Podpisniki:
Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije
dr. Igor Kodrič l. r.
ZSSS, Republiški odbor
sindikata zdravstva in
socialnega skrbstva
Erih Šabec l. r.
Ministrstvo za zdravstvo
doc. dr. Božidar Voljč l. r.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Rina Klinar l. r.
Zdravniška zbornica Slovenije
prim. dr. Kurt Kancler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti