Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1995 z dne 15. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1995 z dne 15. 9. 1995

Kazalo

2551. Sklep o imenovanju državne in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic, stran 4263.

Na podlagi drugega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in prvega odstavka 97. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) je Vlada Republike Slovenije na 158. seji dne 7. septembra 1995 sprejela
S K L E P
o imenovanju državne in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic
I
V Državno komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: državna komisija) se imenuje:
– za predsednico: Sinja Bandelj
– za člane: Matjaž Zupančič, Franc Nelec, Matjaž Vojtkovszky, Ludvik Sotošek, Ivo Štucin, Sonja Beseničar, Janez Čepljak, Marko Magister, Pavel Korbun, Josip Bajc, Gregor Dostal.
II
V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: regijska komisija) na območjih upravnih enot Celje, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju, Žalec, Mozirje, Velenje in Laško s sedežem pri Upravi za obrambo Celje, se imenujejo:
– za predsednika: Iztok Uranjek
– za člane: Janez Luževič, Milorad Kneževič, Aleksander Milanez, Samo Marinc, Ivan Ramšak, Tomaž Uranjek, Janko Arnuš.
III
V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Izola, Koper in Piran s sedežem pri Upravi za obrambo Koper se imenujejo:
– za predsednika: Miran Marušič
– za člane: Virgilij Ban, Janez Slobko, Egon Mihačič, Dušan Venturini, Franc Rudolf, Božidar Guštin, Miran Sotler.
IV
V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič s sedežem pri Upravi za obrambo Kranj se imenujejo:
– za predsednika: Pavel Okorn
– za člane: Janez Podgoršek, Andrej Avsenek, Vilijem Hof, Jože Zidar, Vojteh Koblar, Marija Kalan.
V
V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Brežice, Krško in Sevnica s sedežem pri Upravi za obrambo Krško se imenujejo:
– za predsednika: Miloš Brinovec
– za člane: Miha Ogorevc, Janez Kalan, Franc Povše, Marjan Rostohar, Irena Koteska, Gabrijel Metelko.
VI
V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec, Ribnica in Vrhnika s sedežem pri Upravi za obrambo Ljubljana se imenujejo:
– za predsednika: mag. Janoš Szilagyi
– za člane: Milka Zupančič, Branko Breznik, Srečko Podlogar, Maksimiljan Bevk, Edvard Jerič, Ivan Klenovšek, dr. Iva Curk.
VII
V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Maribor, Pesnica, Ruše, Lenart in Slovenska Bistrica s sedežem pri Upravi za obrambo Maribor se imenujejo:
– za predsednika: Andrej Kocuvan
– za člane: Edi Goričan, Roman Mulec, Dušan Šrok, Vladimir Dolinšek, Marjan Vajcer, Alojz Cehner, Vlasta Černe.
VIII
V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Murska Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer in Lendava s sedežem pri Upravi za obrambo Murska Sobota se imenujejo:
– za predsednika: dr. Alojz Slavič
– za člane: Miran Lovrin, Ernest Novak, Drago Trplan, Josip Lovrenc, Dragotin Lepoša, Martin Smodiš.
IX
V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin s sedežem pri Upravi za obrambo Nova Gorica se imenujejo:
– za predsednika: Janko Žigon
– za člane: Marko Blažič, Franc Pintar, Jernej Rajer, Anton Kenda, Nelida Nemec, Mirjam Gorkič.
X
V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje s sedežem pri Upravi za obrambo Novo mesto se imenujejo:
– za predsednika: Janez Bricelj
– za člane: Mihael Krhin, Danilo Breščak, Franc Colarič, Dušan Fortuna, Branko Penca, Borut Tavčar, Žarko Kovačevič.
XI
V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana s sedežem pri Upravi za obrambo Postojna se imenujejo:
– za predsednika: Emil Rebec
– za člane: Drago Čehovin, Milan Race, Jože Smrdelj, Polona Škodič, Simona Hočevar, Rudolf Celin, Mihael Bittner.
XII
V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Ptuj in Ormož s sedežem pri Upravi za obrambo Ptuj se imenujejo:
– za predsednika: Franc Prelesnik
– za člane: Daniela Vrabl, Veronika Pajek, Janko Bohak, Slavko Vamberger, Igor Tumpej.
XIII
V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi in Dravograd s sedežem pri Upravi za obrambo Slovenj Gradec se imenujejo:
– za predsednika: Mirko Ternik
– za člane: Jože Konečnik, Karel Zagorc, Franc Gornjak, Marko Košar, Olga Iglar.
XIV
V regijsko komisijo za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na območjih upravnih enot Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik s sedežem pri Upravi za obrambo Trbovlje se imenujejo:
– za predsednika: Jože Lukman
– za člane: Slavko Stošicki, Marjan Leskovar, Jana Garmuš, Natalija Vidergar.
XV
Komisije začnejo z delom 1. 1. 1996.
XVI
Delo komisij ureja poslovnik.
Poslovnik sprejme državna komisija.
XVII
Tajniška in druga strokovna in administrativno-tehnična dela za državno komisijo opravlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Tajniška in druga strokovna in administrativno-tehnična dela za regijske komisije opravljajo uprave za obrambo Ministrstva za obrambo.
Seje državne komisije sklicuje Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, seje regijskih komisij pa pristojne uprave za obrambo Ministrstva za obrambo.
XVIII
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 220-07/95-7/2-8
Ljubljana, dne 7. septembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost