Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1994 z dne 5. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1994 z dne 5. 11. 1994

Kazalo

2508. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, stran 3906.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi ter o določitvi njihovih območij, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. oktobra 1994.
Št. 012-01/94-140
Ljubljana, dne 3. novembra 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ
1. člen
V 2. členu zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94) se spremeni in dopolni besedilo v navedenih točkah, in sicer:
"V 10. točki -občina Cankova-Tišina se črtajo naselja "Beznovci", "Puževci", "Strukovci".
V 16. točki – občina Črnomelj se črta naselje "Sred-gora".
V 20. točki – občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec ose za naseljem "Selo nad Polhovim Gradcem" doda naselje "Setnica-del".
V 27, točki – občina Gorišnica se črtajo naselja "Belski Vrh", "Drenovec", "Gorenjski Vrh", "Goričak", "Hrastovec", "Korenjak", "Pestike", "Turški Vrh".
Zadnji odstavek 27. točke se spremeni tako, da se glasi:
"Prvi občinski svet šteje 16 članov."
V 36. točki – občina Ig se za naseljem "Sarsko" doda naselje "Selnik".
V 37. točki – občina Ilirska Bistrica se črta naselje "Cetor".
V 38. točki- občina Ivančna Gorica se za naseljem "Pusti Javor" doda naselje "Radanja vas".
V 41. točki -občina Juršinci se za naseljem "Kukava" doda naselje "Mostje".
V 47. točki – občina Kočevje se črtata naselji "Draga" in "Glažuta".
V 49. točki – občina Kozje se za naseljem "Javševec pri Kozjem" doda naselje "Klake".
V 53. točki – občina Kuzma se črta naselje "Vadarci".
V 54. točki – občina Laško se za naseljem "Strmca" doda naselje "Suhadol".
V 56. točki – občina Lendava se črta naselje "Brezovica".
V 57. točki – občina Litija se črta naselje "Radanja vas".
V 84. točki – občina Podčetrtek se črta naselje
"Klake".
V 85. točki – občina Podvelka-Ribnica se za naseljem "Josipdol" doda naselje "Kozji Vrh".
V 87. točki – občina Preddvor se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Prvi občinski svet šteje 12 članov."
V 92. točki – občina Radlje ob Dravi se naselje "Kozji Vrh" nadomesti z naseljem "Zgornji Kozji Vrh".
V 97. točki – občina Rogaška Slatina se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Prvi občinski svet šteje 20 članov."
V 98. točki – občina Rogatec se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Prvi občinski svet šteje 12 članov."
V 99. točki – občina Ruše se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Prvi občinski svet šteje 25 članov."
V 100. točki – občina Semič se za naseljem "Sodji Vrh" doda naselje "Sredgora".
V 112. točki – občina Škofja Loka se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Prvi občinski svet šteje 28 članov."
V 113. točki – občina Škofljica se črta naselje "Selnik".
V 136. točki – občina Žiri se za naseljem "Ledinica" doda naselje "Mrzli Vrh"."
2. člen
Za 6. členom se doda novi 6. a člen, ki se glasi:
"6. a člen Določbe tega zakona, ki se nanašajo na območja zaselkov Bužini, Škodelin in Skrile se ne uporabljajo do določitve meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško."
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/90-1/52
Ljubljana, dne 28. oktobra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost