Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1994 z dne 23. 9. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1994 z dne 23. 9. 1994

Kazalo

2032. Uredba o dopolnitvi uredbe o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, skupščinah občin in izvršnih svetih skupščin občin ter posebnih družbenopolitičnih skupnosti ter upravnih organih, stran 3267.

Na podlagi 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93), 10. in 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), 64. in 65. člena ter v zvezi s 27. členom zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o dopolnitvi uredbe o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, skupščinah občin in izvršnih svetih skupščin občin ter posebnih družbenopolitičnih skupnosti ter upravnih organih
1. člen
V uredbi o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, skupščinah občin in izvršnih svetih skupščin občin ter posebnih družbenopolitičnih skupnosti ter upravnih organih (Uradni list RS, št. 22/94 in 32/94) se dopolni drugi odstavek 7. člena tako, da se glasi:
"Določilo prejšnjega odstavka ne velja za višje upravne delavce v organih za notranje zadeve, Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, kazensko poboljševalnih zavodih, Republiški carinski upravi in Ministrstvu za obrambo, ki jim pripada povečanje iz 8. člena."
2. člen
8. člen se dopolni tako, da se glasi:
"Za vrednotenje posebnih obremenitev, omejitev in prepovedi, ki se nanašajo na delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve, delavcev Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, pooblaščenih uradnih oseb kazensko poboljševalnih zavodov, pooblaščenih uradnih oseb v Republiški carinski upravi in delavcev Ministrstva za obrambo, ki opravljajo posebej zahtevna operativna dela obrambe in zaščite, se osnovna plača poveča za 15%."
3. člen
Ta uredba začne veljati s 1. septembrom 1994.
Št. 113-02/93-7/25-8
Ljubljana, dne 22. septembra 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost