Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1994 z dne 30. 6. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1994 z dne 30. 6. 1994

Kazalo

1537. Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, stran 2468.

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
1. člen
Ta uredba določa metodologijo za izračun pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (v nadaljnjem besedilu: pristojbina), višino pristojbine in razporeditev sredstev, zbranih s pristojbino, po posameznih občinah.
2. člen
Višina pristojbine se izračuna na podlagi Metodologije za izračunavanje višine pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki je sestavni del te uredbe in je objavljena skupaj z njo kot priloga 1.
3. člen
Pristojbino plačujejo lastniki gozdov. Pristojbina se ne plačuje od varovalnih gozdov in od gozdov v območjih, ki s cestami niso odprta.
Šteje se, da območje ni odprto s cestami, če je večje od 100 ha in je povprečna spravilna razdalja več kot 1200 m za traktorsko spravilo in več kot 800 m za spravilo z žičnico.
Območja gozdov iz drugega odstavka tega člena in višino katastrskega dohodka ugotovi Zavod za gozdove Slovenije. Parcelne številke gozdov v teh območjih in katastrski dohodek za te parcele Zavod sporoči državnemu organu, pristojnemu za davčne zadeve.
4. člen
Sredstva, oblikovana na podlagi pristojbine, se zbirajo na posebnem računu, odprtem pri Službi družbenega knjigovodstva Republike Slovenije.
Zbrana sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se na podlagi ugotovljene dolžine gozdnih cest, povprečnih vzdrževalnih stroškov in deleža, ki ga k vzdrževanju prispevajo lastniki gozdov v posamezni občini, tekoče razporejajo občinam.
Razporejanje opravi Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije na podlagi razdelilnika, ki je sestavni del te uredbe in je objavljen skupaj z njo kot priloga 2.
5. člen
Sredstva, zbrana na podlagi pristojbine, so namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Vzdrževanje se izvaja na podlagi letnega programa, ki ga pripravi Zavod za gozdove Slovenije.
Na podlagi podatkov Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije in Ministrstva za finance o zbranih in razporejenih sredstvih za vzdrževanje gozdnih cest Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo enkrat letno pripravi poročilo za javnost.
6. člen
Pristojbina se obračunava po stopnji 6,9% od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč.
7. člen
V letu 1994 se pristojbino iz 6. člena te uredbe odmeri in pobira od polovične vrednosti letnega katastrskega dohodka gozdnih zemljišč za leto 1994.
8. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 1994.
Št. 427-02/94-2/1-8
Ljubljana, dne 23. junija 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti