Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1993 z dne 4. 2. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1993 z dne 4. 2. 1993

Kazalo

290. Zakon o spremembah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, stran 261.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
Razglašam zakon o spremembah zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 1993.
Št. 0100-6/93
Ljubljana, dne 3. februarja 1993.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ
1. člen
V zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92) se v drugem odstavku 49. člena besedilo "dveh mesecev" nadomesti z besedilom "štirih mesecev", črta pa se besedilo "ter skupščinski komisiji za preobrazbo družbene in zadružne lastnine in za celovito preučevanje okoliščin, posledic in pojavov oškodovanja družbenega premoženja, ki imata v teh primerih preiskovalna pooblastila. Po konstituiranju Državnega zbora prevzame pooblastila teh komisij nova, za to določena komisija Državnega zbora."
V četrtem odstavku tega člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
"Revizijski organ mora s sklepom začeti postopek revizije najkasneje do 5. maja 1993."
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/90-6/48
Ljubljana, dne 27. januarja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost