Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1993 z dne 10. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1993 z dne 10. 12. 1993

Kazalo

2401. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških, stran 3217.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. Člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. novembra 1993.
Št. 0100-1-31/93
Ljubljana, dne 1. decembra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
1. člen
V zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91 in 13/93) se v drugem odstavku 25. člena v 1. in 3. točki številka "30.000" nadomesti s številko "120.000"; v 2. točki se številka "300.000" nadomesti s številko "1,200.000".
V tretjem odstavku se številka " 1,500.000" nadomesti s številko "6,000.000".
V četrtem odstavku se številka "30.000" nadomesti s številko "120.000".
V petem odstavku se v 1. in 3. točki številka "15.000" nadomesti s številko "60.000"; v 2. točki se številka "90.000" nadomesti s številko "360.000".
2. člen
V zakonih, uredbah in odlokih Vlade Republike Slovenije in v odlokih občinskih skupščin in skupščin posebnih družbenopolitičnih skupnosti še denarni zneski, s katerimi je določena zgornja meja predpisane denarne kazni za prekršek, zvišajo za 4-krat.
3. člen
V zveznih zakonih, uredbah oziroma odlokih Zveznega izvršnega sveta in v pravilnikih oziroma odredbah kolegijskega zveznega upravnega organa ali funkcionarja zveznega upravnega organa oziroma zvezne organizacije, ki se na podlagi prvega odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije uporabljajo kot republiški predpis, se denarni zneski, s katerimi je določena zgornja meja predpisane denarne kazni za prekršek, zvišajo za 4-krat.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 716-01/89-1/21
Ljubljana, dne 23. novembra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti