Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

494. Zakon o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana, stran 497.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdaja predsednik Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi Zakona o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana
Razglašam Zakon o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. februarja 1993.
Št. 0100-27/93
Ljubljana, dne 5. marca 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o poravnavanju davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice Ljubljana
1. člen
Javno podjetje Slovenske železnice Ljubljana, p.o., poravnava dospele in neporavnane obveznosti do 31. 1. 1993 iz naslova davkov in prispevkov in obveznosti, ki bodo nastale do 30. 6. 1993 do proračuna Republike Slovenije v skupni višini največ do 147.200.000 tolarjev mesečno, do Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v skupni višini največ do 267.800.000 tolarjev mesečno ter do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skupni višini največ do 156.100.000 tolarjev mesečno (v nadaljnjem besedilu: obveznosti) na način, ki je določen s tem zakonom.
Podatke o višini obveznosti na dan 31. 1. 1993 in 30. 6. 1993 ugotovi Služba družbenega knjigovodstva Slovenije.
2. člen
Obveznosti se preračunajo na dan dospelosti v obračunsko enoto ECU po srednjem tečaju Banke Slovenije.
3. člen
Obveznosti se poravnajo v 48. enakih mesečnih obrokih. Prvi obrok zapade v plačilo 25. 7. 1995.
Obveznosti dospevajo v plačilo 25. dan v mesecu, poravnajo pa se v tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije ob zapadlosti.
4. člen
Obveznosti se lahko poravnajo tudi z vrednostnimi papirji, ki jih izda ali za katere jamči Republika Slovenija in ki kotirajo na Ljubljanski borzi, d. d.
5. člen
Podrobnejše navodilo o poravnavanju obveznosti predpiše minister za finance.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-02/93-3/1-1
Ljubljana, dne 25. februarja 1993.
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Miroslav Mozetič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti