Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1992 z dne 11. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1992 z dne 11. 12. 1992

Kazalo

2718. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o izdaji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije, stran 3395.

Na podlagi 4. točke 25. člena, 29. člena in drugega ostavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 28/91, 3/92 in 38/92) izdaja guverner Banke Slovenije
SKLEP
o spremembi in dopolnitvi, sklepa o izdaji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije
1. V sklepu o izdaji dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 45/92, 52/92 in 54/92) se spremeni 8. točka, ki se glasi:
"8. Banka Slovenije plača bankam, ki vpisujejo blagajniške zapise za račun drugih domačih pravnih in fizičnih oseb provizijo v višini 0,5% od nominalne vrednosti vplačanih blagajniških zapisov. Provizijo plačuje Banka Slovenije mesečno, za pretekli mesec naslednji dan po prejemu obračuna.
Pri izplačilu blagajniških zapisov plača Banka Slovenije banki, pri kateri je bilo vnovčenih več blagajniških zapisov kot vpisanih, dodatno provizijo v višini ugotovljene razlike med obračunano provizijo v višini 0,5% od nominalnega zneska pri banki izplačanih blagajniških zapisov in obračunano provizijo v višini 0,5% od nominalnega zneska vseh pri njej vplačanih blagajniških zapisov. Dodatno provizijo plača Banka Slovenije naslednji dan po prejemu obračuna.
Banke pri vplačilu in izplačilu blagajniških zapisov za tuj račun ne zaračunavajo, dodatnih provizij."
2. V 9. točki sklepa se spremeni drugi odstavek, ki se glasi:
"Pri izplačilu deviznega dela blagajniškega zapisa se znesek izplača v celoti gotovinsko v DEM, lahko pa se vpiše na devizni račun ali devizno hranilno knjižico."
3. V 10. točki sklepa se besedilo "oziroma naslednji dan po dospelosti za zapise, izplačane za tuj račun" spremeni tako, da se glasi: "oziroma isti ali naslednji dan po vnovčenju za zapise, izplačane za tuj račun."
4. Ta sklep velja z dnem, ko je podpisan. Objavi se tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. DP 20-4/92
Ljubljana, dne 7. decembra 1992.
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost