Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/1992 z dne 30. 11. 1992

Kazalo

2641. Uredba o določitvi del na področju obrambe in zaščite, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, ter o načinu plačila prispevkov, stran 3246.

Na podlagi drugega odstavka 136. člena zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o določitvi del na področju obrambe in zaščite, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, ter o načinu plačila prispevkov
1. člen
Za posebno težka in zdravju škodljiva dela oziroma dela, na katerih po določeni starosti delavci ne morejo več uspešno delati, se štejejo operativna dela na področju obrambnih priprav, zaščite in reševanja ter v Teritorialni obrambi, na katerih se delavcem poviša osebni dohodek za 20%.
Za operativna dela v Teritorialni obrambi Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka se štejejo déla, določena s formacijo, ki jih opravljajo vojaki, podčastniki ali častniki.
2. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena se za določitev posebnih težkih in zdravju škodljivih del oziroma del, na katerih delavci po določeni starosti ne morejo več uspešno delati, ter določitev zavarovalne dobe s povečanjem, uporabljajo splošni predpisi, če so ti za delavce, ki ta dela opravljajo, ugodnejši.
3. člen
Vojaku, podčastniku ali častniku Teritorialne obrambe Republike Slovenije oziroma delavcu upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, iz 1. in 2. člena, ki je napoten na šolanje ali strokovno izobraževanje, daljše od treh mesecev, se čas šolanja šteje v zavarovalno dobo v dejanskem trajanju.
4. člen
Prispevke za zavarovalno dobo v skladu s to odredbo za delavce Ministrstva za obrambo in Teritorialno obrambo Republike Slovenije zagotavlja Ministrstvo zá obrambo Republike Slovenije od 1. januarja 1993 dalje po prispevni stopnji, ki jo določa Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Prispevke za delavce upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve, zagotavljajo pristojni organi občin v breme občinskih proračunov.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 112-06/92-2/1-8
Ljubljana, dne 19. novembra 1992.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost