Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1991 z dne 14. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1991 z dne 14. 12. 1991

Kazalo

1238. Zakon o dopolnitvi zakona o državljanstvu Republike Slovenije, stran 1245.

Na podlagi 3. točke 379. člena ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o državljanstvu Republike Slovenije
Razglaša se zakon o dopolnitvi zakona o državljanstvu, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora in Zbora občin dne 11. decembra 1991.
Št. 0100-34/91
Ljubljana, dne 11. decembra 1991.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o dopolnitvi zakona o državljanstvu Republike Slovenije
1. člen
Za prvim odstavkom 40. člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na izpolnjene pogoje iz prejšnjega odstavka se vloga za pridobitev državljanstva Republike Slovenije zavrne, če je oseba po 26. 6. 1991 storila kaznivo dejanje iz petnajstega ali šestnajstega poglavja kazenskega zakona SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 44/76, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90 in 38/90), uperjeno zoper Republiko Slovenijo oziroma druge vrednote, ki jih v skladu z določbo prvega odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije varuje kazenska zakonodaja Republike Slovenije, ne glede na to, kje je bilo to dejanje storjeno. Če je za to kaznivo dejanje sprožen kazenski postopek, se postopek za pridobitev državljanstva prekine, dokler kazenski postopek ni pravnomočno končan.
Ne glede na izpolnjene pogoje iz prvega odstavka tega člena se vloga lahko zavrne tudi osebi, za katero so podani razlogi iz 8. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona.«
Sedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-11/90-2/24
Ljubljana, dne 11. decembra 1991.
Skupščina
Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.