Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2010 z dne 3. 9. 2010

Kazalo

3827. Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2010, stran 10422.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07, 85/08 in 25/09) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
S K L E P
o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2010
I.
S tem sklepom se določijo območja z višjo stopnjo registrirane brezposelnosti, ki pravnim in fizičnim osebam tega območja omogoča prednostno vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja.
II.
Občine so glede na stopnjo registrirane brezposelnosti razvrščene v tri območja: A, B in C.
V območje A se uvrščajo občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti 14,1% ali več.
V območje B se uvrščajo občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 12,1% do 14,0%.
V območje C se uvrščajo občine, ki imajo stopnjo brezposelnosti od 10,6% do 12%.
Pri razvrščanju se upošteva stopnje registrirane brezposelnosti občine za mesec april 2010.
Za novonastale občine, kjer statističnega podatka o stopnji brezposelnosti ni na razpolago, se upošteva statistični podatek, ki je veljal za občino, v katero so bile vključene prej.
III.
Območje A zajema naslednje občine:
Rogašovci, Cankova, Kuzma, Tišina, Dobrovnik – Dobronak, Turnišče, Črenšovci, Kobilje, Velika Polana, Lendava – Lendva, Murska Sobota, Puconci, Odranci, Beltinci, Moravske Toplice, Grad, Šalovci, Kočevje, Osilnica, Gornji Petrovci, Apače, Ruše, Ljutomer, Sveti Jurij, Podvelka, Hodoš – Hodos, Pesnica, Kungota, Radlje ob Dravi, Selnica ob Dravi, Kostel, Šentilj, Gornja Radgona, Maribor, Sveti Tomaž, Križevci, Radenci, Ribnica na Pohorju, Razkrižje, Bistrica ob Sotli, Videm, Veržej, Juršinci, Kozje, Semič.
Območje B zajema naslednje občine:
Zavrč, Rače - Fram, Muta, Trnovska vas, Trbovlje, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Rečica ob Savinji, Ljubno, Hrastnik, Črnomelj, Ormož, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Makole, Duplek, Podlehnik, Rogatec, Destrnik, Vitanje, Šmarje pri Jelšah, Krško, Cirkulane, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Ptuj, Celje, Poljčane, Luče, Središče ob Dravi, Dravograd, Vuzenica, Hoče - Slivnica, Starše, Majšperk, Slovenj Gradec, Metlika, Brežice, Tabor, Mežica, Prebold.
Območje C zajema naslednje občine:
Žalec, Slovenska Bistrica, Nazarje, Kidričevo, Podčetrtek, Hajdina, Velenje, Žetale, Slovenske Konjice, Prevalje, Gorišnica, Laško, Dornava, Sevnica, Tolmin, Šentjur, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Gornji Grad, Polzela, Črna na Koroškem, Bovec, Šmartno pri Litiji, Štore.
IV.
Delodajalci, ki imajo sedež na območjih A, B ali C ter fizične osebe, ki imajo prebivališče na območjih A, B in C iz prejšnjega člena, imajo prednost pri vključevanju v aktivnosti aktivne politike zaposlovanja, ki se v veljavnem Katalogu ukrepov aktivne politike zaposlovanja ali v javnem razpisu določijo za izvajanje po regionalnem pristopu.
V.
Merila za stimulativno izvajanje aktivnosti na območjih A, B in C se določijo v javnih razpisih za sofinanciranje izvajanja aktivnosti, ki jih objavi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendiranje.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2010
Ljubljana, dne 27. julija 2010
EVA 2010-2611-0082
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost