Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2010 z dne 6. 8. 2010

Kazalo

3575. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, stran 9697.

Na podlagi tretjega odstavka 24. člena in četrtega odstavka 26. člena Zakona o občinskem redarstvu – ZORed (Uradni list RS, št. 139/06) izdaja minister, pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
1. člen
V Pravilniku o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 103/07) se v prvem odstavku 3. člena doda drugi stavek, ki se glasi: »Posebne vrste uniforme so uniforma občinskega redarja kolesarja in motorista ter slovesna uniforma.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Tehnično specifikacijo za izdelavo enotne uniforme občinskega redarja iz prejšnjega odstavka, podrobnejšo sestavo in barve sestavnih delov, obliko, barvo in izdelavo položajnih in drugih oznak občinskih redarjev, določa Priloga 1, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vodja redarstva, kjer pa tega ni pa župan, odredi vrsto uniforme in njene sestavne dele, ki jih morajo redarji nositi pri opravljanju svojih nalog v posameznih letnih časih ter dogodke oziroma priložnosti, ob katerih sme občinski redar nositi slovesno uniformo.«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(sestava uniforme občinskega redarja)
(1) Uniformo občinskega redarja oziroma občinske redarke sestavljajo: pokrivalo, suknjič, hlače, žensko krilo, moška srajca ali ženska bluza, kravata, pas, nogavice, čevlji, bunda, vetrni jopič, polo majica, rokavice.
(2) Uniformo občinskega redarja kolesarja sestavljajo: kolesarske hlače do kolen z zaščitnimi hlačami, kolesarska čelada, rokavice – kolesarske in športni čevlji.
(3) Uniformo občinskega redarja motorista sestavljajo: motoristični jopič z brezrokavnikom, motoristične hlače, motoristična čelada, motoristični čevlji in zaščitne rokavice – motoristične.
(4) Sestavni deli uniforme so tudi simboli, označbe in položajne oznake občinskega redarja.«.
3. člen
5., 6 in 7. člen se črtajo.
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(barve uniforme občinskega redarja)
Sestavni deli uniforme občinskega redarja so v naslednjih osnovnih barvah:
– slovesni suknjič, srajca in bluza z dolgimi ali kratkimi rokavi ter polo majica so bordo rdeče barve;
– bunda in vetrni jopič ter pokrivala so kombinirano temno modre in bordo rdeče barve;
– hlače, ženska krila, slovesna kravata, rokavice in nogavice so temno modre barve, razen ženskih hlačnih nogavic, ki so kožne barve;
– motoristični jopič je temno modre barve in se nosi skupaj z motorističnim brezrokavnikom, ki je bordo rdeče barve;
– slovesna srajca in bluza sta bele barve;
– kolesarska in motoristična čelada sta srebrne barve;
– čevlji in pasovi so črni.«.
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(simboli občinskega redarstva)
(1) Kot simbol občinskega redarstva se uporabljata grb in ime občine ter napis »OBČINSKO REDARSTVO«.
(2) Kot simbol mestnega redarstva se uporabljata grb in ime mestne občine ter napis »MESTNO REDARSTVO«.
(3) Kot simbol medobčinskega redarstva se uporabljata grb občine, na območju katere občinski redar dela ali občine, kjer je sedež občinskega redarstva ter napis »MEDOBČINSKO REDARSTVO«.«.
6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(položajne oznake občinskih redarjev)
(1) Položajne oznake občinskega redarja, ki se nosijo na uniformi občinskega redarja na epoletah ali kot obesek, označujejo uradniške položaje in nazive uradnih oseb občinskega redarstva. Poleg položajne oznake se na sprednjem delu zgornjega dela uniforme nosi našitek ali priponka s priimkom in začetno črko imena občinskega redarja.
(2) Položajne oznake so:
– uradniški položaj vodje občinskega redarstva označuje položajna oznaka, ki jo sestavljajo štiri srebrne zvezdice na bordo rdeči podlagi s srebrno obrobo;
– uradniški položaj vodij notranjih organizacijskih enot občinskega redarstva označuje položajna oznaka, ki jo sestavljajo srebrne zvezdice na bordo rdeči podlagi s srebrno obrobo, pri čemer število srebrnih zvezdic označuje njegov uradniški naziv, in sicer tri zvezdice uradniški naziv občinskega redarja I, dve zvezdici uradniški naziv občinskega redarja II in ena zvezdica uradniški naziv občinskega redarja III;
– uradniški naziv občinskega redarja I označuje položajna oznaka, ki jo sestavljajo tri srebrne zvezdice na bordo rdeči podlagi z modro obrobo;
– uradniški naziv občinskega redarja II označuje položajna oznaka, ki jo sestavljata dve srebrni zvezdici na bordo rdeči podlagi z modro obrobo;
– uradniški naziv občinskega redarja III označuje položajna oznaka, ki jo sestavlja srebrna zvezdica na bordo rdeči podlagi z modro obrobo;
– občinski redar pripravnik ima položajno oznako, ki jo sestavlja bordo rdeča podlaga z modro obrobo.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Občine morajo uskladiti uniforme občinskih redarjev s tem pravilnikom najpozneje v dveh letih po njegovi uveljavitvi.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2009
Ljubljana, dne 9. julija 2010
EVA 2009-1536-0020
dr. Henrik Gjerkeš l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti