Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2010 z dne 30. 7. 2010

Kazalo

3430. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper, stran 9395.

Na podlagi 111. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08)
R A Z P I S U J E M
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper
1.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Ankaran - Ancarano, Bertoki - Bertocchi, Boršt, Črni Kal, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini - Crevatini, Koper - Center Capodistria - Centro, Marezige, Olmo - Prisoje, Pobegi - Čežarji, Podgorje, Rakitovec, Semedela - Semedella, Sv. Anton, Škocjan - San Canziano, Škofije, Šmarje, Vanganel, Za gradom - Al Casteletto, Zazid in Žusterna - Giusterna bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010.
2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 9. avgust 2010.
3.
Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 041-1/2010
Koper, dne 26. julija 2010
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 111 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta uff. della RS, n. 22/06 e 45/08)
I N D I C O
le elezioni ordinarie per le elezioni dei membri dei consigli delle comunità locali nel territorio del Comune città di Capodistria
1.
Le elezioni ordinarie per i consigli delle comunità locali di Ankaran - Ancarano, Bertoki - Bertocchi, Boršt, Črni Kal, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini - Crevatini, Koper - Center Capodistria - Centro, Marezige, Olmo - Prisoje, Pobegi - Čežarji, Podgorje, Rakitovec, Semedela - Semedella, Sv. Anton, Škocjan - San Canziano, Škofije, Šmarje, Vanganel, Za gradom - Al Casteletto, Zazid e Žusterna - Giusterna si terranno domenica, 10 ottobre 2010.
2.
La data d’indizione delle elezioni dalla quale hanno inizio le operazioni elettorali è fissata nel giorno di 9. agosto 2010.
3.
Lo svolgimento delle elezioni sarà a cura della commissione elettorale comunale e delle commissioni elettorali delle comunità locali.
N.: 041-1/2010
Capodistria, 26 luglio 2010
Comune città di Capodistria
Il sindaco
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost