Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2010 z dne 26. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2010 z dne 26. 7. 2010

Kazalo

3386. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi obrazca prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, stran 9325.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99, 54/00 – odl. US, 64/01, 36/03 – odl. US in 50/10) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi obrazca prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje
1. člen
Naslov Pravilnika o določitvi obrazca prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje (Uradni list RS, št. 76/99) se dopolni tako, da se na koncu doda besedilo »in za izdajo posebne odločbe«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje in prošnja za izdajo posebne odločbe se vloži na ustreznem obrazcu, objavljenem v prilogi tega pravilnika.«
3. člen
Priloga pravilnika se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-246/2010
Ljubljana, dne 26. julija 2010
EVA 2010-1711-0031
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve