Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

3045. Višina povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj, stran 8214.

Sindikat delavcev trgovine Slovenije - ZSSS, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Sindikat trgovine Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, GZS - Podjetniško trgovska zbornica in ZDS - Sekcija za trgovino, skladno s 4. členom tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 127/06, 94/08, 10/09, 34/09, 55/09) objavljajo novo
V I Š I N O
nekaterih povračil stroškov v zvezi z delom
POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM IN SLUŽBENIH POTOVANJ OD 1. 7. 2010 DALJE ZNAŠAJO:
Prehrana med delom                  3,85 EUR
Službena potovanja:
6–8 ur                        5,77 EUR
8–12 ur                       8,25 EUR
nad 12 ur                      16,29 EUR
Obrazložitev:
Skladno s 4. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 127/06, 94/08, 10/09, 34/09, 55/09) se povračila stroškov v zvezi z delom uskladijo 1. julija tekočega leta s povprečnim letnim indeksom cen življenjskih potrebščin za obdobje januar-junij tekočega leta glede na januar-junij preteklega leta. Povprečna letna inflacija v obdobju januar-junij 2010 v primerjavi z obdobjem januar-junij 2009 je znašala 1,8%, zato se s 1. julijem 2010 za to višino uskladijo stroški prehrane med delom in službenih potovanj.
Sindikat delavcev trgovine Slovenije,
po pooblastilu navedenih podpisnikov
Franci Lavrač l.r.
Predsednik