Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 9. 7. 2010

Kazalo

2961. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov, stran 8049.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo) in 3. točke Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 135/03) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
1. točka
V Navodilu za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 90/06 in 31/07 - v nadaljnjem besedilu: Navodilo) se uporabljeni pojem »kreditna institucija« v različnih sklonih in številih v celotnem besedilu tega Navodila nadomesti s pojmom »kreditna ali plačilna institucija« v ustreznih sklonih in številih.
2. točka
V devetnajstem odstavku 18. točke Navodila se briše druga alinea.
3. točka
V dvajsetem odstavku 18. točke Navodila se brišeta druga in tretja alinea.
4. točka
Za 18. točko Navodila se doda nova 18-I. točka, ki se glasi:
»18-I. OBRAZEC SPI-A10-I: PRENOSI SREDSTEV SEPA
Obvezniki poročanja so kreditne ali plačilne institucije, ki v okviru izvajanja internega ali medbančnega plačilnega prometa izvajajo prenose sredstev, navedenih v obrazcu.
Poroča se vse transakcije, pri katerih je vsaj na eni strani, bodisi na prilivni ali odlivni strani, udeležen komitent, ki ni monetarna finančna institucija (ni iz sektorja s.121 ali s.122). V poročilo se ne vključuje prenosov med kreditnimi ali plačilnimi institucijami v lastnem imenu in za lasten račun in transakcij iz naslova korespondenčnih odnosov med kreditnimi ali plačilnimi institucijami. V poročilo se vključujejo tudi prenosi med računoma istega komitenta, ki se vodita znotraj posamezne kreditne ali plačilne institucije, nalogodajalec in prejemnik plačila pa sta isti osebi.
Podatke se prikazuje ločeno na domače transakcije in plačila z državami SEPA.
Podatke o plačilih v državi se prikazuje ločeno na interna plačila in eksterna plačila. Interno plačilo je plačilo na podlagi položene gotovine, ali v breme transakcijskega računa plačnika pri ponudniku plačilnih storitev in v dobro transakcijskega računa prejemnika plačila pri istem ponudniku plačilnih storitev. Eksterno plačilo je plačilo na podlagi položene gotovine, ali v breme transakcijskega računa plačnika pri ponudniku plačilnih storitev in v dobro transakcijskega računa prejemnika plačila pri drugem ponudniku plačilnih sredstev.
Podatek o prenosu sredstev skladnih s SEPA se nanaša na tisti dan, ko se transakcija sproži s strani nalogodajalca plačila.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A10-I:
a) Kreditna plačila SEPA
Podatke o SEPA kreditnih plačilih pošilja kreditna ali plačilna institucija, pri kateri je plačnik sprožil transakcijo.
V rubriko kreditna plačila SEPA se vpiše podatke o številu in vrednosti SEPA skladnih kreditnih plačil.
Rubrika se nadalje deli na podrubriki: papirni nalogi in nepapirni nalogi.
V podrubriko kreditna plačila - papirni nalogi se vpiše podatke o številu in vrednosti SEPA skladnih kreditnih plačil, za katere je bil plačilni nalog, s katerim plačnik odredi izvedbo plačila ponudniku plačilnih storitev, predložen v papirni obliki preko bančnega okenca ali na druge načine, ki zahtevajo ročno obdelavo pri prenosu v elektronsko obliko, med katere se štejejo nalogi posredovani preko: telefaksa, depozitne enote dnevno-nočni trezor, neavtomatiziranega telefonskega bančništva in plačila preko depozitne enote na bankomatih.
V podrubriko kreditna plačila - nepapirni nalogi se vpiše podatke o številu in vrednosti: SEPA skladnih kreditnih plačil, za katere so bili plačilni nalogi posredovani na pomnilniških medijih, SEPA skladnih kreditnih plačil izvedenih v okviru elektronskega bančništva, tj. preko interneta ali drugih omrežij za prenos podatkov z uporabo osebnih računalnikov ali drugih terminalov in SEPA skladnih kreditnih plačil, sproženih preko bankomatov s funkcijo kreditnega prenosa sredstev.
b) Direktne obremenitve SEPA Podatke o direktnih obremenitvah SEPA pošilja kreditna ali plačilna institucija, pri kateri je prejemnik plačila sprožil transakcijo.
V rubriko direktne obremenitve SEPA se vpiše podatke o številu in vrednost SEPA skladnih direktnih obremenitev, iniciiranih s strani prejemnika plačila pri ponudniku plačilnih storitev«.
5. točka
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporabi za pošiljanje podatkov od vključno četrtega četrtletja 2010 dalje.
Ljubljana, dne 23. junija 2010
dr. Marko Kranjec l.r.
Guverner

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti