Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2010 z dne 2. 7. 2010

Kazalo

2904. Sklep o cenah komunalnih storitev na območju Mestne občine Novo mesto, stran 7938.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 - UPB-2), 3. in 13. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB), 1. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 10/10), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 50/10) in Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 39/10) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne 22. 4. 2010 sprejel
S K L E P
o cenah komunalnih storitev na območju Mestne občine Novo mesto
1. člen
Cena storitve je sestavljena iz omrežnine oziroma stroškov javne infrastrukture, stroškov izvajanja javne službe ter okoljskih dajatev, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
2. člen
Cene storitve oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva:
+------------------------+----------------+--------------------+
|   Vrsta storitve   |  Enota mere  |Cena v EUR brez DDV |
+------------------------+----------------+--------------------+
|VODARINA        |EUR/m3     |       0,3866|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 13   |EUR/mesec    |       2,4861|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 20   |EUR/mesec    |       4,1518|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 25   |EUR/mesec    |       6,2153|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 32   |EUR/mesec    |       9,9445|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 50   |EUR/mesec    |       24,8611|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 80   |EUR/mesec    |       82,8621|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 100   |EUR/mesec    |      124,3056|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 150   |EUR/mesec    |      248,6113|
+------------------------+----------------+--------------------+
Omrežnina se subvencionira v višini 33,38 %, in sicer najprej iz presežka na izbirnih in tržnih dejavnostih oz. eventualna razlika iz sredstev občinskega proračuna.
Cene storitve oskrbe s pitno vodo za ostale porabnike:
+------------------------+----------------+--------------------+
|   Vrsta storitve   |  Enota mere  |Cena v EUR brez DDV |
+------------------------+----------------+--------------------+
|VODARINA        |EUR/m3     |       0,4718|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 13   |EUR/mesec    |       3,7317|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 20   |EUR/mesec    |       6,2319|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 25   |EUR/mesec    |       9,3293|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 32   |EUR/mesec    |       14,9268|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 50   |EUR/mesec    |       37,3170|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 80   |EUR/mesec    |      124,3776|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 100   |EUR/mesec    |      186,5850|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 150   |EUR/mesec    |      373,1700|
+------------------------+----------------+--------------------+
3. člen
Cene storitve odvajanje odpadnih voda:
+------------------------+----------------+--------------------+
|   Vrsta storitve   |  Enota mere  |Cena v EUR brez DDV |
+------------------------+----------------+--------------------+
|ODVAJANJE ODPADNIH VODA |EUR/m3     |       0,2907|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 13   |EUR/mesec    |       3,5422|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 20   |EUR/mesec    |       5,9155|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 25   |EUR/mesec    |       8,8555|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 32   |EUR/mesec    |       14,1688|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 50   |EUR/mesec    |       35,4219|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 80   |EUR/mesec    |      118,0612|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 100   |EUR/mesec    |      177,1096|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 150   |EUR/mesec    |      354,2192|
+------------------------+----------------+--------------------+
Omrežnina se subvencionira v višini 28,05 %, in sicer najprej iz presežka na izbirnih in tržnih dejavnostih oz. eventualna razlika iz sredstev občinskega proračuna.
4. člen
Cene storitve čiščenje odpadnih voda:
+------------------------+----------------+--------------------+
|   Vrsta storitve   |  Enota mere  |Cena v EUR brez DDV |
+------------------------+----------------+--------------------+
|ČIŠČENJE ODPADNIH VODA |EUR/m3     |       0,3269|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 13   |EUR/mesec    |       0,6478|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 20   |EUR/mesec    |       1,0818|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 25   |EUR/mesec    |       1,6195|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 32   |EUR/mesec    |       2,5912|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 50   |EUR/mesec    |       6,4780|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 80   |EUR/mesec    |       21,5913|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 100   |EUR/mesec    |       32,3901|
+------------------------+----------------+--------------------+
|OMREŽNINA za DN 150   |EUR/mesec    |       64,7803|
+------------------------+----------------+--------------------+
Omrežnina se subvencionira v višini 21,88 %, in sicer najprej iz presežka na izbirnih in tržnih dejavnostih oz. eventualna razlika iz sredstev občinskega proračuna.
5. člen
Cene storitve odvoz odpadkov:
+-------------------------+---------------+--------------------+
|   Vrsta storitve   | Enota mere  |Cena v EUR brez DDV |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|ODVOZ ODPADKOV -    |        |       4,8555|
|gospodinjstva      |EUR/m3     |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|ODVOZ ODPADKOV -    |        |       7,2110|
|ostali          |EUR/m3     |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|STROŠEK         |        |       0,6344|
|JAVNE INFRASTE -UR   |EUR/m3     |          |
|gospodinjstva      |        |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|STROŠEK         |        |       0,5506|
|JAVNE INFRASTRUKTostali |EUR/m3     |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
Strošek javne infrastrukture za gospodinjstva se subvencionira v višini 17,77 %, in sicer najprej iz presežka na izbirnih in tržnih dejavnostih oz. eventualna razlika iz sredstev občinskega proračuna.
6. člen
Cene števnine v skladu s 34. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 10/10):
+------------------------+----------------+--------------------+
|   Vrsta storitve   |  Enota mere  |Cena v EUR brez DDV|
+------------------------+----------------+--------------------+
|ŠTEVNINA za DN 20    |EUR/mesec    |       2,0880|
+------------------------+----------------+--------------------+
|ŠTEVNINA za DN 25    |EUR/mesec    |       2,6100|
+------------------------+----------------+--------------------+
|ŠTEVNINA za DN 40    |EUR/mesec    |       4,1760|
+------------------------+----------------+--------------------+
|ŠTEVNINA za DN 50    |EUR/mesec    |       5,2200|
+------------------------+----------------+--------------------+
|ŠTEVNINA za DN 80    |EUR/mesec    |       8,3520|
+------------------------+----------------+--------------------+
|ŠTEVNINA za DN 100   |EUR/mesec    |       10,4400|
+------------------------+----------------+--------------------+
|ŠTEVNINA za DN 150   |EUR/mesec    |       15,6600|
+------------------------+----------------+--------------------+
|ŠTEVNINA za DN K50   |EUR/mesec    |       15,6600|
+------------------------+----------------+--------------------+
|ŠTEVNINA za DN K80   |EUR/mesec    |       25,0560|
+------------------------+----------------+--------------------+
7. člen
Cene vzdrževanje priključkov v skladu s 35. členom Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 10/10):
+-------------------------+---------------+--------------------+
|   Vrsta storitve   | Enota mere  |Cena v EUR brez DDV |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA  |EUR/mesec   |       3,3220|
|DN 20          |        |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA  |EUR/mesec   |       4,1525|
|DN 25          |        |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA  |EUR/mesec   |       6,6440|
|DN 40          |        |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA  |EUR/mesec   |       8,3050|
|DN 50          |        |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA  |EUR/mesec   |       13,2880|
|DN 80          |        |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA  |EUR/mesec   |       16,6100|
|DN 100          |        |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA  |EUR/mesec   |       24,9150|
|DN 150          |        |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA  |EUR/mesec   |       24,9150|
|DN K50          |        |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
|VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKA  |EUR/mesec   |       39,8640|
|DN K80          |        |          |
+-------------------------+---------------+--------------------+
8. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se pričnejo uporabljati po pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje, o izpolnjevanju oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za opravljanje javnih služb, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe.
Št. 354-143/2009
Novo mesto, dne 22. aprila 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.