Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2010 z dne 30. 6. 2010

Kazalo

2837. Sklep o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, stran 7787.

Na podlagi 5. člena Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09), 31. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04), 33. člena Pravil zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence in na podlagi tretjega odstavka 4. člena Poslovnika o delu Odbora sklada Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence Odbor sklada objavlja
S K L E P
o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
I.
Zneski dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz priloge k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), usklajeni s Sklepom o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 2/10), se v skladu s 5. členom Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 91/09) uskladijo s 1. julijem 2010 tako, da se povišajo za odstotek predvidene stopnje rasti inflacije v Republiki Sloveniji v letu 2010. Iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj izhaja, da je predvidena stopnja rasti inflacije v Republiki Sloveniji v letu 2010 1,3 odstotna.
II.
Zneski skupne premije, ki so sestavljeni iz minimalne premije in v skladu s prejšnjo točko tega sklepa usklajene dodatne premije po premijskih razredih znašajo:
+----------+------------+-------------------------+------------+
| Premijski| Minimalna |  Dodatna premija na  |  Skupna  |
| razred | premija od | dopolnjena leta delovne | premija od |
|     | 1. januarja|     dobe      | 1. julija |
|     |  2010  |             |  2010  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|     |  v EUR  |Leta delovne|  v EUR  |  v EUR  |
|     |      | dobe na dan|      |      |
|     |      | 1. 8. 2003 |      |      |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|   1  |  25,12  |   0   |  0,00  |  25,12  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|   2  |  25,12  |   1   |  0,69  |  25,81  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|   3  |  25,12  |   2   |  1,38  |  26,50  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|   4  |  25,12  |   3   |  2,07  |  27,19  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|   5  |  25,12  |   4   |  2,76  |  27,88  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|   6  |  25,12  |   5   |  3,44  |  28,56  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|   7  |  25,12  |   6   |  4,12  |  29,24  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|   8  |  25,12  |   7   |  4,81  |  29,93  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|   9  |  25,12  |   8   |  5,51  |  30,63  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  10  |  25,12  |   9   |  6,19  |  31,31  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  11  |  25,12  |   10   |  6,88  |  32,00  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  12  |  25,12  |   11   |  7,56  |  32,68  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  13  |  25,12  |   12   |  8,26  |  33,38  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  14  |  25,12  |   13   |  8,92  |  34,04  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  15  |  25,12  |   14   |  9,62  |  34,74  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  16  |  25,12  |   15   |  10,32  |  35,44  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  17  |  25,12  |   16   |  11,00  |  36,12  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  18  |  25,12  |   17   |  11,69  |  36,81  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  19  |  25,12  |   18   |  12,38  |  37,50  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  20  |  25,12  |   19   |  13,07  |  38,19  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  21  |  25,12  |   20   |  13,85  |  38,97  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  22  |  25,12  |   21   |  14,62  |  39,74  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  23  |  25,12  |   22   |  15,40  |  40,52  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  24  |  25,12  |   23   |  16,26  |  41,38  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  25  |  25,12  |   24   |  17,13  |  42,25  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  26  |  25,12  |   25   |  18,00  |  43,12  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  27  |  25,12  |   26   |  18,97  |  44,09  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  28  |  25,12  |   27   |  19,95  |  45,07  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  29  |  25,12  |   28   |  20,90  |  46,02  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  30  |  25,12  |   29   |  22,01  |  47,13  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  31  |  25,12  |   30   |  23,15  |  48,27  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  32  |  25,12  |   31   |  24,25  |  49,37  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  33  |  25,12  |   32   |  25,52  |  50,64  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  34  |  25,12  |   33   |  26,76  |  51,88  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  35  |  25,12  |   34   |  28,03  |  53,15  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
|  36  |  25,12  | 35 in več |  29,44  |  54,56  |
+----------+------------+------------+------------+------------+
III.
Zneski usklajene premije in skupne premije iz II. točke tega sklepa se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za julij 2010.
Ljubljana, dne 22. junija 2010
Bojan Zupančič l.r.
predsednik Odbora sklada

AAA Zlata odličnost