Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2734. Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Sveta Ana, stran 7519.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 19. redni seji dne 16. 6. 2010 sprejel
S K L E P
o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Občine Sveta Ana
I.
Občinski svet Občine Sveta Ana ugotavlja, da je Občina Sveta Ana izvedla pozicijsko uskladitev vsebine kartografske dokumentacije k
- prostorskim sestavinam Dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986-2000 za območje Občine Sveta Ana (Uradni list SRS, št. 42/87 in 24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/97, 71/98, 29/04 in 70/08 - popravek);
- prostorskim sestavinam Družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990 za območje Občine Sveta Ana (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 60/93, 62/94, 56/97, 71/98, 29/04 in 70/08 - popravek), z novim zemljiško katastrskim prikazom iz septembra 2009.
Navedena kartografska dokumentacija k planu je pripravljena v integralni in prečiščeni vsebini v digitalni obliki in kot izris v mapi v 4 izvodih.
II.
S kartografsko dokumentacijo k planu iz I. točke tega sklepa se nadomesti kartografska dokumentacija, ki je doslej sestavljala veljavne prostorske sestavine planskih aktov za območje Občine Sveta Ana.
III.
Kartografska dokumentacija k planu iz I. točke tega sklepa se začne uporabljati v vseh ustreznih postopkih z dnem uveljavitve tega sklepa.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35002-02/2010
Sveta Ana, dne 16. junija 2010
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost