Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2733. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana, stran 7518.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 19. redni seji dne 16. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana
1. člen
V preambuli se črta besedilo:
»Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93)«
in nadomesti:
»Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 108/09).«
2. člen
V 4. členu se črta besedilo:
»- točka 3: ravnanje s komunalnimi odpadki
- točka 4: odlaganje ostankov komunalnih odpadkov«
in nadomesti:
»- točka 3: zbiranje komunalnih odpadkov
- točka 4: prevoz komunalnih odpadkov
- točka 5: obdelava mešanih komunalnih odpadkov
- točka 6: odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov«.
3. člen
V 12. člen se črta besedilo:
»- pri točki c) osebam zasebnega prava,
- točka d) z neposrednim prenosom javne službe v izvajanje zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam uporabnikov javnih dobrin
- točka e) z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je taka oblika primernejša od drugih organizacijskih oblik
- točka f) z režijskim obratom«
in nadomesti:
»- točka d) z režijskim obratom
- točka e) v drugih oblikah javno-zasebnega partnerstva«.
4. člen
Besedilo 14. člena se črta v celoti.
5. člen
Besedilo tretjega odstavka 16. člena se črta v celoti.
6. člen
V prvem odstavku 25. člena se črta besedilo:
»do 31. 10. 2000«
in nadomesti:
»do 31. 12. 2010«.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01409-1/2010
Sveta Ana, dne 16. junija 2010
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

AAA Zlata odličnost