Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2716. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2009, stran 7488.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZT, 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 - UPB2), je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. redni seji dne 10. junija 2010 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2009
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2009 izkazuje realizirane prihodke, odhodke ter druge prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja.
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2009 v višini 82.045,00 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2010.
4. člen
Sestavi del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07).
5. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-21/2009
Novo mesto, dne 10. junija 2010
Župan
Mestne občine Novo Mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost