Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2754. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2009, stran 7539.

Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 112/06 - odl. US, 114/06 - ZUTPG, 10/08 - ZVarDod, 98/09 - ZIUZGK, 27/10 - odl. US in 38/10 - ZUKN) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2009
1. člen
V skladu s prvim odstavkom 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 112/06 - odl. US, 114/06 - ZUTPG, 10/08 - ZVarDod, 98/09 - ZIUZGK, 27/10 - odl. US in 38/10 - ZUKN, v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine, uveljavljene v letu 2010, plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let predhodno preračunajo z valorizacijskimi količniki tako, da ustrezajo gibanjem povprečnih plač in pokojnin v koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine.
Po drugem odstavku 47. člena ZPIZ-1 se valorizacijski količniki določijo tako, da se povprečno plačo na zaposleno osebo v državi, izplačano za oktober 1990 in povečano za odstotek vseh uskladitev pokojnin po predpisih, veljavnih do 31. decembra 1999 in po 150.a in 150.b členu ZPIZ-1, opravljenih od 1. januarja 1991 do konca leta 2009, deli z zneskom povprečne plače na zaposleno osebo v državi, dosežene v letih, iz katerih se po določbah zakona upoštevajo plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove.
Povprečno plačo na zaposleno osebo v posameznem koledarskem letu se izračuna tako, da se povprečno bruto plačo, ugotovljeno po uradnih statističnih podatkih, preračuna s povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
2. člen
Plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let se pri izračunu pokojninske osnove preračunajo z naslednjimi valorizacijskimi količniki:
----------------------------------------------------------------
Leto                 Valorizacijski količniki
----------------------------------------------------------------
1965                       2701315,936
1966                       2042378,432
1967                       1849362,448
1968                       1687983,779
1969                       1465958,038
1970                       1223052,201
1971                       1024296,913
1972                        869726,009
1973                        750968,241
1974                        597840,081
1975                        477966,438
1976                        413697,106
1977                        347423,581
1978                        285095,685
1979                        227636,931
1980                        191960,742
1981                        147572,766
1982                        117154,182
1983                        92169,332
1984                        60619,546
1985                        30616,912
1986                        13742,608
1987                         6208,593
1988                         2338,870
1989                         142,560
1990                          29,749
1991                          16,229
1992                          5,462
1993                          3,643
1994                          2,839
1995                          2,389
1996                          2,072
1997                          1,855
1998                          1,693
1999                          1,544
2000                          1,396
2001                          1,247
2002                          1,136
2003                          1,057
2004                          1,000
2005                          0,954
2006                          0,908
2007                          0,842
2008                          0,780
2009                          0,755
----------------------------------------------------------------
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-9/2010
Ljubljana, dne 24. maja 2010
EVA 2010-2611-0073
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
 
Soglašam!
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost