Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2010 z dne 24. 6. 2010

Kazalo

2750. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili, stran 7538.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 in 105/08) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 29. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili
1. člen
V Odloku o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 in 105/08) se v 1. členu za besedo »volilne« doda besedi »in referendumske«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Določbe tega odloka, ki urejajo plakatiranje v času volilne kampanje, veljajo tudi za referendumsko kampanjo, razen če v odloku ni določeno drugače.«
2. člen
V 2. členu se za besedo »volilne« doda besedi »in referendumske« ter na koncu prve alineje pred vejico doda besedilo »ali referendumskem vprašanju«.
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedo »volilne« doda »in referendumske«, za besedo »kandidatu« doda besedilo »ali referendumskem vprašanju« ter za besedo »kandidata« doda besedilo »ali referendumskega vprašanja«.
4. člen
V tretjem odstavku 7. člena se za »2.« doda »in 5.«.
5. člen
V 10. členu se na koncu stavka pred piko doda besedilo »na volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu«.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 00201-0003/2002
Žirovnica, dne 17. junija 2010
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost